logo
Portal for

Conclict met een docent of faculteit

Heb je opmerkingen of klachten inzake onderwijsorganisatie en examenaangelegenheden, waarmee je niet terecht kan bij het faculteitssecretariaat of een specifieke dienst binnen de VUB? Dan kan je jouw klacht richten tot de ombudspersoon.

  • Wanneer je klachten of opmerkingen hebt die betrekking hebben op de onderwijsorganisatie, de examenregeling, het examenverloop, de beoordeling van de masterproef, de deliberatie, het bekendmaken van de resultaten, de studievoortgang op basis van examens en het ontvangen van een creditbewijs, dan kan je daarvoor terecht bij de facultaire ombudspersoon
  • Wanneer de facultaire ombudspersoon betrokken partij is in een geschil, waardoor zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid in het gedrang komt, of in geval van afwezigheid van de facultaire ombudspersoon kan de student een beroep doen op de centrale ombudspersoon.
  • Doctorandi kunnen terecht bij de ombudspersoon voor doctorandi

Contacteer de ombudspersoon voor problemen met een docent of faculteit

Ombudspersoon

Conflict met een medestudent of kotgenoot

In geval van conflict met een medestudent en/of kotgenoot handelt CAW Brussel als een bemiddelaar.

Voor problemen en conflicten met andere studenten of kotgenoten kan je bij CAW Brussel terecht voor ondersteuning en bemiddeling.

Contacteer CAW Brussel voor problemen met je kotgenoten of medestudenten

CAW Brussel

Conflict met je stagebegeleider

Om tot een overeenkomst te komen met je stagebegeleider over een probleem of een conflict met je stage, kan je het faculteitssecretariaat contacteren.

Wanneer je een geschil hebt met je stagebegeleider en je raakt daar onderling niet uit, dan kan je contact opnemen met het je faculteitssecretariaat. Zij kunnen als bemiddelaar optreden.

Contacteer het secretariaat of jouw faculteit voor een bemiddeling tussen jou en je stagebegeleider

Faculteiten

Conflict met de stageplaats

De contactpersoon voor conflicten met je stageplaats is je stagebegeleider.

Voor geschillen met je stagebedrijf kan je best contact opnemen met je stagebegeleider. Diens contactgegevens kan je opzoeken met het VUB-telefoonboek.

Vind de contactgegevens van je stagebegeleider in het VUB-telefoonboek

VUB-telefoonboek

Conflict met de verhuurder studentenkamer

Voor conflicten met de verhuurder van jouw studentenkamer.

Je kan bij CAW Brussel terecht voor:

Marc Stockmans kan bemiddelen in conflicten bij privékamers van Brik. 

Contacteer CAW Brussel in verband met conflicten met de verhuurder van jouw studentenkamer

CAW Brussel