logo
Portal for

Inleiding

Deze pagina's geven een overzicht welke vakken ambtenaren kunnen volgen bij de faculteit Recht en Criminologie in het kader van bevordering naar niveau A. Tevens wordt het stappenplan om aan te melden bij de VUB gepresenteerd.

Mastervakken volgen bij de faculteit RC

Inschrijven voor mastervakken onder een creditcontract dient in de regel te worden afgetoetst aan de inschrijvingsvereisten (in termen van diploma- en voorkennisvereisten). Voor het academiejaar 2019-2020 heeft de Vrije Universiteit Brussel opnieuw beslist de toegang tot bepaalde mastervakken voor federale ambtenaren open te stellen (en dus geen of nauwelijks rekening te houden met de inschrijvingsvereisten).

  • Graag geven wij ook mee dat we een beperking hebben op het aantal toegelaten studenten via SELOR applicaties. We hanteren hier het principe ‘first come, first served’.
  • Het collegerooster (en dus het tijdstip waarop de lessen doorgaan) vind je via de pagina 'les- en examenroosters'.
  • Wens je ook vakken te volgen van een andere faculteit, contacteer dan ook die betreffende faculteit.

Stap 1 - vakken kiezen

Je kan kiezen uit deze opleidingsonderdelen binnen de Master Rechten. Raadpleeg de verschillende opleidingsonderdelen en vul je gekozen vakken in op het invulformulier 'toelating voor creditcontract'.

Opgelet: het aantal inschrijvingen is beperkt tot maximum 5 ambtenaren per vak.

Vervolg het stappenplan:

naar stap 2 >>>

Stap 2 - Online aanmelden

Meld je aan via de online aanmeldingsapplicatie. Opgelet: hier zijn bepaalde deadlines van toepassing:

  • Voor eerste semester en jaaropleidingsonderdelen moet de online aanmelding ten laatste op 8 oktober zijn ingediend.
  • Voor tweede semester opleidingsonderdelen moet de online aanmelding ten laatste op 15 februari zijn ingediend.
  • Late aanmeldingen worden geweigerd.

Volg bij de aanmelding de stappen zoals beschreven op ‘studentenadministratie voor studenten met een creditcontract’.

Bij de stap ‘documentenchecklijst upload je dan de volgende documenten

  • De voor- en achterkant van je identiteitskaart
  • Je hoogst behaalde diploma
  • Je bewijs dat je bent geslaagd in de eerste reeks van selectieproeven
  • Het invulformulier van stap 1 waarop je je vakken hebt gekozen

Wanneer je bij je online inschrijving problemen ondervindt, contacteer dan de Onderwijs- en Studentenadministratie per e-mail, met een screenshot van het probleem.

Vervolg het stappenplan:

naar stap 3 >>>

Stap 3 - Online inschrijvingscontract ondertekenen

Zodra je aanmelding het aanmeldingsproces heeft doorlopen, ontvang je een e-mail met de uitnodiging om het online inschrijvingscontract te ondertekenen.

Van zodra je het inschrijvingscontract online hebt ondertekend, ben je ingeschreven.

Vervolg het stappenplan:

naar stap 4 >>>

Stap 4 - VUB NetID aanmaken

Na het ondertekenen van het online inschrijvingscontract, ontvang je een e-mail met je studentennummer en een pincode. Hiermee moet je je VUB NetID aanmaken.

Vervolg het stappenplan:

naar stap 5, de laatste stap >>>

Stap 5 - Registratie van het vak/de vakken

De facultaire administratie registreert je zo snel mogelijk voor het vak / de vakken. Dit kan je niet zelf doen.