logo
Portal for

Inleiding

Deze pagina's geven een overzicht welke vakken ambtenaren kunnen volgen bij de faculteit Recht en Criminologie in het kader van bevordering naar niveau A. Tevens wordt het stappenplan om aan te melden bij de VUB gepresenteerd.

Mastervakken volgen bij de faculteit RC

Inschrijven voor mastervakken onder een creditcontract dient in de regel te worden afgetoetst aan de inschrijvingsvereisten (in termen van diploma- en voorkennisvereisten). Voor het academiejaar 2019-2020 heeft de Vrije Universiteit Brussel opnieuw beslist de toegang tot bepaalde mastervakken voor federale ambtenaren open te stellen (en dus geen of nauwelijks rekening te houden met de inschrijvingsvereisten).

  • Graag geven wij ook mee dat we een beperking hebben op het aantal toegelaten studenten via SELOR applicaties. We hanteren hier het principe ‘first come, first served’.
  • Het collegerooster (en dus het tijdstip waarop de lessen doorgaan) vind je via de pagina 'les- en examenroosters'. Selecteer vervolgens de masteropleiding waartoe het vak behoort en de periode (semester/week).
  • Wens je ook vakken te volgen van een andere faculteit, contacteer dan ook die betreffende faculteit.

Stap 1 - vakken kiezen

Je kan kiezen uit alle opleidingsonderdelen binnen de Master Rechten. Raadpleeg de verschillende opleidingsonderdelen >>>

! Opgelet: het aantal inschrijvingen is beperkt tot maximum 5 ambtenaren per vak.

Deze opleidingsonderdelen zijn reeds volzet


De volgende opleidingsonderdelen kunnen niet meer worden aangevraagd door ambtenaren

- Vreemdelingenrecht
- Veiligheid, terrorisme en mensenrechten
- Socialezekerheidsrecht
- Recht van lokale besturen
- Rechtspositie van het overheidspersoneel

Deze opleidingsonderdelen zijn reeds volzet


De volgende opleidingsonderdelen kunnen niet meer worden aangevraagd door ambtenaren

- Grondrechtelijk en Europees socialezekerheidsrecht
- Vennootschapsrecht
- Internationale bescherming van de rechten van de mens
- Wetgevingsleer- en techniek
- Gezondheidsrecht

Vervolg het stappenplan:

naar stap 2 >>>

Stap 2 - e-mail sturen naar de contactpersoon

Stuur een e-mail naar de studietrajectbegeleidster van de faculteit RC via stbfacrc@vub.ac.be met

  • het ingevulde formulier 'toelating voor creditcontract' met vermelding van het vak/de vakken die je wenst te volgen
  • een bewijs dat je bent geslaagd in de eerste reeks van selectieproeven
  • een kopie van je hoogst behaalde diploma

Houd rekening met de volgende deadlines:
- voor eerste semester opleidingsonderdelen en jaaropleidingsonderdelen uiterlijk de laatste werkdag vóór 15 oktober
!
De online aanmelding (zie stap 3) moet voltooid zijn op 8 oktober.
- voor tweede semester opleidingsonderdelen uiterlijk de laatste werkdag vóór 15 februari    
!
De online aanmelding (zie stap 3) moet voltooid zijn op 15 februari.

Vervolg het stappenplan:

naar stap 3 >>>

Stap 3 - online aanmelden

Na verwerking van je e-mail en bij akkoord, ontvang je een getekend formulier ‘toelating voor creditcontract’ waarmee je toelating krijgt om het gekozen vak/de gekozen vakken te volgen.

Meld je vervolgens online aan via https://aanmelden.vub.be/

! Wanneer je bij je online inschrijving problemen ondervindt, contacteer dan de Onderwijs- en Studentenadministratie, bij voorkeur per e-mail, incl. een screenshot van het probleem.

Vervolg het stappenplan:

naar stap 4 >>>

Stap 4 - online inschrijvingscontract ondertekenen

Zodra je aanmelding het aanmeldingsproces heeft doorlopen, ontvang je een e-mail met de uitnodiging om het online inschrijvingscontract te ondertekenen.

Van zodra je het inschrijvingscontract online hebt ondertekend, ben je ingeschreven.

Vervolg het stappenplan:

naar stap 5 >>>

Stap 5 - VUB NetID aanmaken

Na het ondertekenen van het online inschrijvingscontract, ontvang je een e-mail met je studentennummer en een pincode. Hiermee moet je je VUB NetID aanmaken.

Vervolg het stappenplan:

naar stap 6, de laatste stap >>>

Stap 6 - registratie van het vak/de vakken

De facultaire administratie registreert je zo snel mogelijk voor het vak / de vakken. Dit kan je niet zelf doen.