logo
Portal for

Inleiding

Deze pagina's geven een overzicht welke vakken ambtenaren kunnen volgen bij de faculteit Recht en Criminologie in het kader van bevordering naar niveau A. Tevens wordt het stappenplan om aan te melden bij de VUB gepresenteerd.

Mastervakken volgen bij de faculteit RC

Inschrijven voor mastervakken onder een creditcontract dient in de regel te worden afgetoetst aan de inschrijvingsvereisten (in termen van diploma- en voorkennisvereisten). Voor het academiejaar 2018-2019 heeft de Vrije Universiteit Brussel opnieuw beslist de toegang tot bepaalde mastervakken voor federale ambtenaren open te stellen (en dus geen of nauwelijks rekening te houden met de inschrijvingsvereisten).

Om de keuze aan mastervakken (binnen de faculteit Recht en Criminologie) enigszins te vergemakkelijken hebben we een overzicht gemaakt van mastervakken waarbij de inschrijvingsvereisten in dit geval worden genegeerd. Desalniettemin kan de docent van het betreffende vak mogelijk wel enige (en specifieke) voorkennis veronderstellen. Dit kan je nagaan in de studiedeelfiche (klik hiervoor op het vak in kwestie in het overzicht).

  • Graag geven wij ook mee dat we een beperking hebben op het aantal toegelaten studenten via SELOR applicaties. We hanteren hier het principe ‘first come, first served’.
  • Het collegerooster (en dus het tijdstip waarop de lessen doorgaan) vind je via de pagina 'les- en examenroosters'. Selecteer vervolgens de masteropleiding waartoe het vak behoort en de periode (semester/week).
  • Wens je ook vakken te volgen van een andere faculteit, contacteer dan ook die betreffende faculteit.

Stap 1 - vakken kiezen

Kies uit de onderstaande lijst met vakken het vak dat /de vakken die je wilt volgen.

Eerste Semester

 Academiejaar 2018-2019

Tweede Semester

 Academiejaar 2018-2019

Ander vak / andere vakken volgen?

! Indien je een ander vak / andere vakken wilt volgen dan hierboven, kan je een aanvraag indienen bij de studietrajectbegeleidster van de faculteit Recht en Criminologie via stbfacrc@vub.ac.be. In de aanvraag licht je toe wat je motivering is om het gewenste vak te mogen volgen en wat de link is met je huidige functie. In afweging met de vereiste voorkennis voor het gewenste vak wordt je aanvraag al dan niet toegestaan.

Vervolg het stappenplan:

naar stap 2 >>>

Stap 2 - e-mail sturen naar de contactpersoon

Stuur een e-mail naar de studietrajectbegeleidster van de faculteit RC via stbfacrc@vub.ac.be met vermelding van het vak/de vakken die je wenst te volgen en

  • Voeg een bewijs toe dat je bent geslaagd in de eerste reeks van selectieproeven
  • Voeg een kopie toe van je hoogst behaalde diploma

Houd rekening met de volgende deadlines:
- voor eerste semester opleidingsonderdelen en jaaropleidingsonderdelen uiterlijk de laatste werkdag vóór 15 oktober
- voor tweede semester opleidingsonderdelen uiterlijk de laatste werkdag vóór 15 februari    

Vervolg het stappenplan:

naar stap 3 >>>

Stap 3 - online aanmelden

Na verwerking van je e-mail en bij akkoord, ontvang je een getekend formulier ‘toelating voor creditcontract’ waarmee je toelating krijgt om het gekozen vak/de gekozen vakken te volgen.

Meld je vervolgens online aan via https://aanmelden.cumulus.vub.ac.be

! Wanneer je bij je online inschrijving problemen ondervindt, contacteer dan de Onderwijs- en Studentenadministratie, bij voorkeur per e-mail, incl. een screenshot van het probleem.

Vervolg het stappenplan:

naar stap 4 >>>

Stap 4 - online inschrijvingscontract ondertekenen

Zodra je aanmelding het aanmeldingsproces heeft doorlopen, ontvang je een e-mail met de uitnodiging om het online inschrijvingscontract te ondertekenen.

Van zodra je het inschrijvingscontract online hebt ondertekend, ben je ingeschreven.

Vervolg het stappenplan:

naar stap 5 >>>

Stap 5 - VUB NetID aanmaken

Na het ondertekenen van het online inschrijvingscontract, ontvang je een e-mail met je studentennummer en een pincode. Hiermee moet je je VUB NetID aanmaken.

Vervolg het stappenplan:

naar stap 6, de laatste stap >>>

Stap 6 - registratie van het vak/de vakken

De facultaire administratie registreert je zo snel mogelijk voor het vak / de vakken. Dit kan je niet zelf doen.