logo
Portal for

Inleiding

Deze pagina's geven een overzicht welke vakken ambtenaren kunnen volgen bij de faculteit Sociale Wetenschappen & Solvay Business School in het kader van bevordering naar niveau A. Tevens wordt het stappenplan om aan te melden bij de VUB gepresenteerd.

  Mastervakken volgen bij de faculteit ES

  Inschrijven voor mastervakken onder een creditcontract dient in de regel te worden afgetoetst aan de inschrijvingsvereisten (in termen van diploma- en voorkennisvereisten). Voor het academiejaar 2019-2020 heeft de Vrije Universiteit Brussel opnieuw beslist de toegang tot mastervakken voor federale ambtenaren open te stellen (en dus geen of nauwelijks rekening te houden met de inschrijvingsvereisten).

  Om de keuze aan mastervakken (binnen de faculteit ES) enigszins te vergemakkelijken hebben we een overzicht gemaakt van mastervakken waarvan wij de inschrijvingsvereisten overrulen. Desalniettemin kan de docent van het betreffende vak mogelijk wel enige (en specifieke) voorkennis veronderstellen. Dit kan je nagaan in de studiedeelfiche (klik hiervoor op het vak in kwestie in het overzicht).

  • Graag geven wij ook mee dat wij ervan uitgaan dat je het gekozen vak overdag volgt (en dus maximaal de lessen volgt) en niet in ons begeleidingsprogramma ('s avonds).
  • Het aantal studenten dat niet voldoet aan de inschrijvingsvereisten en dat we toelaten beperken we tot maximaal 10 studenten. We hanteren hier het principe 'first come, first served'.
  • Het collegerooster (en dus het tijdstip waarop de lessen doorgaan) vind je via de pagina 'Les- en examenroosters'.
  • Wens je ook vakken te volgen van een andere faculteit, contacteer dan ook die betreffende faculteit.

  Stap 1 - vakken kiezen

  Kies uit de onderstaande lijst met vakken het vak dat /de vakken die je wilt volgen. Vul deze vakken in op het invulformulier 'toelating voor creditcontract'.

  Studiegebied: Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen

  Eerste Semester - Academiejaar 2021-2022

  Studiegidsnummer Vak Titularis SP
  4017117ENR Algemeen Boekhouden en kostprijsberekening M. Jegers 6 SP
  4009453FNR Economische analyse van de onderneming M. Jegers 6 SP
  4018124ENR Informatica voor bedrijfsbeleid A. Thys 6 SP
  4009038ENR Jaarrekeninganalyse en auditing D. Breesch 6 SP
  4016540ENR Bedrijfs- en ondernemingsstrategie E. Haezendonck 6 SP
  4015416FNR Manpower Planning M.A. Guerry 6 SP
  4017065FNR Marktonderzoek M. Brengman 6 SP
  4005233FNR Public Choice B. Heyndels 6 SP
  4017074FNR Verzekeringen S. Vanduffel 6 SP

  Studiegebied: Politieke en Sociale Wetenschappen

  Eerste Semester -  Academiejaar 2021-2022

  Studiegidsnummer Vak Titularis SP
  4009535FNRCultuuronderzoek B. Spruyt 6 SP
  4023500FNRCulturele vraagstukken O. Van Oost 6 SP
  4018131FNRGovernance - Law - and Policy of the European Union Y. Devuyst 6 SP
  4015398ENRHedendaagse sociologische theorieën D. Vandebroeck 6 SP
  4020339EERScenario: narratieve strategieën in audiovisuele media R. Geerts 6 SP
  4018317FNRSociale epidemiologie S. Gadeyne 6 SP
  4020474EERSociologie van de tijd en de tijdsordening I. Glorieux 6 SP

  Studiegebied: Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen

  Tweede Semester -  Academiejaar 2021-2022

  Studiegidsnummer Vak Titularis SP
  4001667FNRConsolidatie van de jaarrekeningen J. Branson 6 SP
  4005361FNRConsumentengedrag M. Brengman 6 SP
  4006443FNRControleleer en -deontologie J. Branson 6 SP
  4015151ENR Financieel management en investeringsanalyse L. De Moor 6 SP
  4020311ENRFinanciën en stochastiek S. Vanduffel 6 SP
  4021359DNR Human Resource Management (NL) B. Schreurs 6 SP
  4015126ENR Organizational Design B. Schreurs 6 SP
  4016940ENRStrategische Marketing K. Willems 6 SP
  4019956DNRSupply Chain Management (NL) Y. Molenbruch 6 SP

  Studiegebied: Politieke en Sociale Wetenschappen

  Tweede Semester -  Academiejaar 2021-2022

  Studiegidsnummer Vak Titularis SP
  4000861FER Actuele maatschappelijke uitdagingen Ch. Vanroelen 6 SP
  4022129ENR Burgerschap en participatie D. Kavadias 6 SP
  4020472EER Grote culturele tendensen van de moderne tijd A. Derks 6 SP
  4014777FNR Migratie en de multiculturele samenleving P-P. Verhaeghe 6 SP

  Vervolg het stappenplan:

  naar stap 2 >>>

  Stap 2 - Online aanmelden

  Meld je aan via de online aanmeldingsapplicatie. Opgelet, hier zijn bepaalde deadlines van toepassing:

  • Voor eerste semester en jaaropleidingsonderdelen moet de online aanmelding ten laatste op 8 oktober zijn ingediend.
  • Voor tweede semester opleidingsonderdelen moet de online aanmelding ten laatste op 15 februari zijn ingediend.
  • Late aanmeldingen worden geweigerd.

  Volg bij de aanmelding de stappen zoals beschreven op ‘studentenadministratie voor studenten met een creditcontract’.

  Bij de stap ‘documentenchecklijst upload je dan de volgende documenten:

  • De voor- en achterkant van je identiteitskaart
  • Je hoogst behaalde diploma
  • Je bewijs dat je bent geslaagd in de eerste reeks van selectieproeven
  • Het invulformulier van stap 1 waarop je je vakken hebt gekozen

  Wanneer je bij je online inschrijving problemen ondervindt, contacteer dan de Onderwijs- en Studentenadministratie per e-mail, met een screenshot van het probleem.

  Vervolg het stappenplan:

  naar stap 3 >>>

  Stap 3 - Online inschrijvingscontract ondertekenen

  Zodra je aanmelding het aanmeldingsproces heeft doorlopen, ontvang je een e-mail met de uitnodiging om het online inschrijvingscontract te ondertekenen.

  Van zodra je het inschrijvingscontract online hebt ondertekend, ben je ingeschreven.

  Vervolg het stappenplan:

  naar stap 4 >>>

  Stap 4 - VUB NetID aanmaken

  Na het ondertekenen van het online inschrijvingscontract, ontvang je een e-mail met je studentennummer en een pincode. Hiermee moet je je VUB NetID aanmaken.

  Vervolg het stappenplan:

  naar stap 5, de laatste stap >>>

  Stap 5 - Registratie van het vak/de vakken

  De facultaire administratie registreert je zo snel mogelijk voor het / de gevraagde vak(ken). Dit kan je niet zelf doen.