logo
Portal for

Beroep aantekenen tegen een studievoortgangsbeslissing

Als je meent dat je recht is geschonden bij een studievoortgangsbeslissing, dan kan je beroep aantekenen tegen deze beslissing. 

De verschillende stappen van de beroepsprocedure

De eerste stap van de beroepsprocedure is een intern beroep aantekenen. Pas als je niet akkoord gaat met de uitkomst van je intern beroep, kan je tegen deze beslissing een externe beroepsprocedure starten. 

TIP: Indien je overweegt om een intern beroep in te dienen tegen een examenresultaat, dan is het belangrijk om het examen eerst in te kijken en/of toelichting te vragen aan de examinator. Via het aanvullend facultair onderwijs- en examenreglement kan je de termijnen en organisatie van de inzage- en feedbackmomenten van jouw faculteit terugvinden. Ook indien het inzage- of feedback moment later gepland wordt, moet je binnen de termijn jouw beroep indienen.  

Intern beroep

Wanneer? 

Als je meent dat je recht is geschonden, dan kan je binnen een vervaltermijn van zeven kalenderdagen beroep aantekenen tegen een studievoortgangsbeslissing. Deze vervaltermijn gaat bij examenbeslissingen in op de dag na de elektronische mededeling van de examenresultaten. Bij alle andere studievoortgangsbeslissingen gaat deze vervaltermijn in de dag na de kennisgeving van de beslissing. 

Hoe? 

Indien je een beroep aantekent moet je rekening houden met onderstaande elementen waaraan jouw verzoekschrift moet voldoen. Doe je dit niet, dan wordt jouw beroep onontvankelijk verklaard.  

  • Het verzoekschrift moet binnen de vervaltermijn van zeven kalenderdagen ingediend zijn (de datum van jouw aangetekend schrijven geldt als datum van jouw ingesteld beroep). 
  • Het verzoekschrift moet zowel ondertekend als gedagtekend zijn. 
  • Het verzoekschrift moet per aangetekend schrijven ingediend worden bij de centrale beroepscommissie 
  • In jouw beroep moet je ten minste jouw persoonsgegevens en de bestreden beslissing (waartegen je in beroep gaat) opnemen. Hiernaast moet je ook een omschrijving van jouw bezwaren tegen de beslissing geven. 
  • Je voegt de beslissing die je aanvecht als bijlage aan het verzoekschrift. Ook de eventuele andere stukken die jouw beroep ondersteunen, voeg je toe als bijlage.
  • Je kan steeds gebruikmaken van dit modelverzoekschrift beroepsprocedure.  
  • Het verzoekschrift stuur je (ondertekend, gedagtekend en aangetekend) naar: de Centrale Beroepscommissie, t.a.v. de voorzitter, Onderwijs en studentenzaken - C2, Pleinlaan 2 - 1050 Brussel
  • Tegelijkertijd met het aangetekend schrijven, stuur je ook via émail een elektronische versie van jouw verzoekschrift door naar interneberoepen_OS@vub.be

Beslissing? 

In principe word je binnen de termijn van twintig kalenderdagen op de hoogte gebracht van de beslissing over je beroep. Deze termijn van twintig kalenderdagen gaat in op de dag na deze waarop het beroep werd ingesteld. 

Extern beroep

Indien je niet akkoord gaat met de beslissing over jouw intern beroep, dan kan je tegen deze beslissing een externe beroepsprocedure starten. Dit extern beroep dien je binnen de zeven kalenderdagen na de kennisgeving van de genomen beslissing op jouw intern beroep in te dienen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. Meer informatie hierover vind je terug in het onderwijs- en examenreglement.  

*Opgelet*

De Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen treedt op als annulatierechter. Dit betekent dat de Raad niet kan overgaan tot een feitelijk heronderzoek van de zaak, en je als student bij jouw extern beroep geen nieuwe feitelijke elementen kan aanvoeren die je niet reeds heb aangebracht tijdens het intern beroep.
Als jouw intern beroep onontvankelijk verklaard werd, zal de Raad onderzoeken of het intern beroep terecht afgewezen werd als onontvankelijk.

Heb je nog vragen over het aantekenen van een beroep?

Raadpleeg dan steeds het onderwijs- en examenreglement.  Of ga zeker ook na of je studietrajectbegeleider een specifieke infosessie rond resultaten, deliberaties en beroepen voor je organiseert.