Portal for

Beroep aantekenen tegen een studievoortgangsbeslissing

Als je meent dat je recht is geschonden, kan je beroep aantekenen.

In beroep

Als je meent dat je recht is geschonden, dan kan je binnen een vervaltermijn van zeven kalenderdagen beroep aantekenen tegen een studievoortgangsbeslissing.

Deze vervaltermijn gaat bij examenbeslissingen in op de dag na deze van de proclamatie (de elektronische mededeling van de examenresultaten wordt als proclamatie beschouwd). Bij alle andere studievoortgangsbeslissingen gaat deze vervaltermijn in de dag na de kennisgeving van de beslissing.

Raadpleeg artikel 151 -155 van het Onderwijs- en examenreglement voor de details met betrekking tot onderstaande bepalingen.

De verschillende stappen van de beroepsprocedure

De eerste stap van de beroepsprocedure is intern beroep aantekenen. Indien je niet akkoord gaat met de uitkomst van je intern beroep, kan je een externe beroepsprocedure starten.

Intern beroep

Je moet beroep aantekenen door middel van een ondertekend en gedagtekend verzoekschrift dat binnen de vervaltermijn per aangetekend schrijven wordt ingediend bij de Voorzitter van de betrokken beroepsinstantie, en dit op straffe van onontvankelijkheid van het beroep. In je beroep moet je tenminste jouw persoonsgegevens en de bestreden beslissing(en) opnemen en een omschrijving geven van jouw bezwaren tegen de beslissing. We raden je aan om dit modelverzoekschrift beroepsprocedure te gebruiken.

Stuur tegelijkertijd ook een identieke elektronische versie van het verzoekschrift via e-mail naar het e-mailadres aangegeven in het aanvullend facultair reglement van jouw faculteit.

In het onderstaande overzicht vind je per faculteit de Voorzitter van de betrokken beroepsinstantie:

  • Economische en Sociale wetenschappen en Solvay Business School: Prof. dr Elvira Haezendonck (incl. IES Advanced Master MSc. European Integration and Development)
  • Letteren en Wijsbegeerte: Prof. dr Wim Vandenbussche
  • Geneeskunde en Farmacie:  Prof. dr. em. Ch. Vanden Branden
  • Psychologie en Educatiewetenschappen: Prof. dr. Roland Pepermans
  • Interfacultair Departement Lerarenopleiding: Gracienne lauwers
  • Recht en Criminologie: Prof. dr. Eggermont (incl. IES Advanced Master LL.M International and European Law)
  • Ingenieurswetenschappen: Prof. dr. ir. Leo Van Biesen
  • Wetenschappen en Bio - ingenieurswetenschappen: Prof. dr. Ludwig Triest
  • Lichamelijke opvoeding en kinesitherapie: Prof. dr. Romain Meeusen

! De betrokken beroepsinstantie voor de Master-na-Masteropleiding Master of Laws in International and European Law (en) is die van de faculteit RC; de betrokken beroepsinstantie voor de Master-na-Masteropleiding Master of Science in European Integration and Development (en) is die van de faculteit ES.

In principe word je op de hoogte gebracht van de beslissing over je beroep binnen een termijn van vijftien kalenderdagen na deze waarop je beroep indiende. 

Extern beroep

Tegen deze beslissing is een beroep bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen mogelijk zoals omschreven in artikel 155 in het Onderwijs- en examenreglement