logo
Portal for

Afstuderen in januari

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om af te studeren na het eerste semester, dus in januari. Wat moet je daarvoor doen en welke deadline moet je in de gaten houden?

Aanvragen mogelijk vanaf 13 september 2021

Vanaf 13 september 2021 kan je via de SelfService studenten je aanvraag indienen om af te studeren in januari 2022.

Het stappenplan laat je zien hoe je de aanvraag moet doen.

In de SelfService kan je zien, wanneer de faculteit jouw aanvraag goed- of afkeurt.

Opgelet: Afstuderen in het eerste semester is bij de meeste faculteiten enkel mogelijk indien je nog examens over studiedelen uit het 1ste semester dient af te leggen, je stage en/of je bachelor- of masterproef nog dient af te werken. Kijk voor de afwijkende bepalingen en verschillende deadlines bij de tab 'deadline'.

Aanvraag indienen

Om je aanvraag voor afstuderen in januari in te dienen, onderneem je de volgende stappen in de SelfService studenten.

Do's-and-don'ts

Belangrijk

  1. Je moet eerst al je resterende vakken registreren om je aanvraag te kunnen indienen.
  2. Dien je aanvraag niet meteen na de vakkenregistratie in. Dit geeft een foutmelding.
    Het administratieve systeem heeft enige tijd nodig om je vakkenregistratie te verwerken.

Stap 1

Log in op SelfService en klik op het icoon 'Aanvraag vervroegd afstuderen'.

Stap 2

Selecteer de koppeling 'Afstuderen aanvragen'.

Stap 3

Bij 'verwachte afstudeerperiode' selecteer je het juiste academiejaar en daarna klik je op 'doorgaan':

Stap 4

Klik op dit scherm op 'aanvraag indienen' als alle gegevens kloppen.

Wanneer niet alle gegevens kloppen, kan je die veranderen met de buttons 'ander programma selecteren' of 'andere periode selecteren'. 

Bevestiging aanvraag

Als de aanvraag goed is gegaan, krijg je een bevestiging:

Deadline

De uiterlijke deadline voor het indienen van je aanvraag vind je hier voor iedere faculteit. Kijk ook goed bij de 'opmerkingen' van jouw faculteit.

Sociale Wetenschappen & Solvay Business School

Deadline aanvraag in SelfService Studenten (academiejaar 2021-2022)

Opmerkingen

De facultaire aanvulling op artikel 133 van het OER luidt als volgt:

Een deliberatie op het einde van de eerste examenperiode van de eerste zittijd kan worden georganiseerd voor studenten die in een afstudeerjaar:

1. nog enkel examen dienen af te leggen over opleidingsonderdelen uit het eerste semester;
2. nog enkel hun stage dienen af te werken; en/of
3. nog enkel hun bachelor- en/of hun masterproef dienen af te werken en hiervoor reeds in een vorig academiejaar waren geregistreerd. 

De student die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, vraagt dit uiterlijk 1 november aan via de SelfService studenten.

GF - Geneeskunde en Farmacie

Deadline aanvraag in SelfService Studenten (academiejaar 2021-2022)

Uiterlijk 1 november

Opmerkingen

De opleiding Master Management en Beleid van de Gezondheidszorg laat afstuderen in januari uitsluitend toe wanneer studenten alleen nog maar opleidingsonderdelen van het eerste semester en/of de masterproef moeten afleggen. Wanneer de stages nog moeten afgelegd worden is het NIET mogelijk om af te studeren in januari.

Studenten binnen de opleiding Master Geneeskunde kunnen vervroegd afstuderen wanneer zij het eindexamen nog moeten afleggen.

IR - Ingenieurswetenschappen

Deadline aanvraag in SelfService Studenten (academiejaar 2020-2021)

Uiterlijk 15 november

Opmerkingen 

1. Voor studenten in een masteropleiding, die kunnen afstuderen gelden de volgende voorwaarden:

a) De student die wenst af te studeren op het einde van de eerste examenperiode van de eerste zittijd, vraagt dit aan in de SelfService uiterlijk op 15 november van het lopende academiejaar. De decaan neemt een beslissing op basis van het gemotiveerd advies (per email) van de betrokken opleidingsraad. Wordt de aanvraag door de decaan goedgekeurd, dan wordt de student uiterlijk 1 december door de facultaire administratie geregistreerd voor deliberatie na het eerste semester. Aanvragen die te laat worden ingediend via de SelfService worden niet in aanmerking genomen voor afstuderen op het einde van de eerste examenperiode van de eerste zittijd.

b) Het resterende gedeelte waarover de student nog examen moet afleggen omvat nog enkel opleidingsonderdelen uit het eerste semester en/of de masterproef en/of de stage/professionaliserings- en innovatieproject.

c) De afwerking van het resterende gedeelte leidt effectief tot een diploma.

2. Voor studenten met een gecombineerde inschrijving bachelor-master in de industriële wetenschappen gelden de volgende voorwaarden:

a) De student die wenst af te studeren op het einde van de eerste examenperiode van de eerste zittijd, vraagt dit aan in de SelfService uiterlijk op 15 november van het lopende academiejaar. De decaan neemt een beslissing op basis van het gemotiveerd advies (per email) van de betrokken opleidingsraad. Wordt de aanvraag door de decaan goedgekeurd, dan wordt de student uiterlijk 1 december door de facultaire administratie geregistreerd voor deliberatie na het eerste semester. Aanvragen die te laat worden ingediend via de SelfService worden niet in aanmerking genomen voor afstuderen op het einde van de eerste examenperiode van de eerste zittijd.

b) Het resterende deel van de bacheloropleiding waarover de student nog examen moet afleggen omvat nog uitsluitend opleidingsonderdelen uit het eerste semester.

c) Het resterende deel van de masteropleiding waarover de student nog examen moet afleggen omvat nog uitsluitend opleidingsonderdelen uit het eerste semester en/of de masterproef en/of de stage/professionaliserings- en innovatieproject.

d) De afwerking van het resterende gedeelte leidt effectief tot een diploma in elk van de beide opleidingen.

e) De student kan geen afstand meer doen van zijn aanvraag voor deliberatie na het eerste semester eenmaal de goedkeuring van de decaan in de SelfService is geregistreerd. Indien de student niet geslaagd is voor bepaalde opleidingsonderdelen zoals vermeld onder b), kunnen deze ten vroegste in de tweede zittijd van het lopende academiejaar worden hernomen.

f) Een student kan niet geslaagd worden verklaard voor het geheel van de masteropleiding, zolang hij niet voor het geheel van de bacheloropleiding geslaagd is verklaard.

Meer info zie het aanvullend facultair Onderwijs- en examenreglement IR, artikel 133

LW - Letteren en Wijsbegeerte

Deadline aanvraag in SelfService Studenten (academiejaar 2020-2021)

Uiterlijk 1 november

Opmerkingen

Online verzoeken om af te studeren op het einde van het 1ste semester kan bij LW op voorwaarde dat je uitsluitend examen aflegt over opleidingsonderdelen uit het 1ste semester en/of je stage in het 1ste semester voltooit en/of je bachelorpaper en/of masterproef in het 1ste semester indient.

LK - Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie

Deadline aanvraag in SelfService Studenten (academiejaar 2021-2022)

Uiterlijk 1 november

Opmerkingen

Enkel studenten in een afstudeerjaar die nog examen afleggen over opleidingsonderdelen uit het eerste semester en/of hun stage voltooien en/of hun masterproef afwerken, kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken. 

Studenten doen deze aanvraag uiterlijk op 1 november via de Selfservice Studenten. 

PE - Psychologie en Educatiewetenschappen

Deadline aanvraag in SelfService Studenten (academiejaar 2021-2022)

Uiterlijk 1 november

Opmerkingen

geen bijkomende bepalingen

RC - Recht en Criminologie

Deadline aanvraag in SelfService Studenten (academiejaar 2021-2022)

Uiterlijk 1 november

Opmerkingen 

Voor masterstudenten in de rechten indien zij enkel hun masterproef nog dienen af te leggen.

Voor masterstudenten in de criminologische wetenschappen indien zij alleen nog maar opleidingsonderdelen van het eerste semester en/of de masterproef dienen af te leggen.

Voor studenten van een master-na-masteropleiding, indien zij enkel nog een examen moeten afleggen over opleidingsonderdelen van het eerste semester en/of hun stage nog moeten volbrengen en/of hun masterproef nog moeten indienen.

Voor studenten van de bacheloropleidingen (behalve criminologie), schakel – en voorbereidingsprogramma’s is afstuderen in januari NIET mogelijk.

WE - Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

Deadline aanvraag in SelfService Studenten (academiejaar 2021-2022)

Uiterlijk 1 december

Opmerkingen

Een student die wenst geproclameerd te worden op het einde van de eerste examenperiode van de eerste zittijd dient uiterlijk op 1 december een door de examencommissie goedgekeurde aanvraag in te dienen op het faculteitssecretariaat. [OER, artikel 133, facultaire aanvullingen]” Het formulier voor goedgekeurde aanvraag is terug te vinden op de facultaire website, onder studenteninformatie > facultaire info > formulieren en reglementen. Indien vragen contacteer studietraject.we@vub.be.

MILO - Educatieve master

Deadline aanvraag in SelfService Studenten (academiejaar 2021-2022)

Uiterlijk 1 december

Opmerkingen

Studenten die vervroegd willen afstuderen met de masterproef dienen dit aan te vragen. Ze mailen hiervoor naar lerarenopleiding@vub.be.

Toegewezen of geweigerd

In de SelfService kan je nakijken of je aanvraag voor vervroegd afstuderen werd toegewezen of geweigerd.

Log in op de SelfService, in het hoofdmenu klik je op 'Aanvraag vervroegd afstuderen', vervolgens op 'Status afstuderen bekijken'.

Status

Zolang je aanvraag nog niet in behandeling is genomen door de faculteit, blijft de status op “Aanvraag”. Wanneer je aanvraag is goedgekeurd, verandert de status naar 'Toegewezen'. Werd je aanvraag niet aanvaard, zal er 'Geweigerd' te zien zijn.