Portal for

Afstuderen in januari

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om af te studeren na het eerste semester, dus in januari. Wat moet je daarvoor doen en welke deadline moet je in de gaten houden?

Aanvragen mogelijk vanaf 1 september 2017

Vanaf 1 september 2017 kan je via de SelfService Studenten je aanvraag indienen om af te studeren in januari 2018.

Het stappenplan laat je zien hoe je de aanvraag moet doen.

Wanneer de faculteit jouw aanvraag goed- of afkeurt, ontvang je hierover een e-mail.

Opgelet: Afstuderen in het eerste semester is bij de meeste faculteiten enkel mogelijk indien je nog examens over studiedelen uit het 1ste semester dient af te leggen, je stage en/of je masterproef nog dient af te werken. Kijk voor de afwijkende bepalingen en verschillende deadlines bij de tab 'deadline'.

Aanvraag indienen

Om je aanvraag voor afstuderen in januari in te dienen, onderneem je de volgende stappen in de SelfService Studenten.

Stap 1

Klik als volgt: Hoofdmenu -> Selfservice -> Studievoortgang/afstuderen -> Afstuderen aanvragen

Je komt dan op het volgende scherm:

Stap 2

Klik op 'Afstuderen aanvragen' .

Stap 3

Bij 'Verwachte slagingsperiode' selecteer je het juiste academiejaar:

Stap 4

Klik op 'Doorgaan'.

Je krijgt het volgende scherm:

Stap 5

Druk op 'Aanvraag indienen' als alle gegevens kloppen.

Wanneer niet alle gegevens kloppen, kan je die veranderen met de buttons 'Ander programma selecteren' of 'Andere periode selecteren'. 

Deadline

De uiterlijke deadline voor het indienen van je aanvraag vind je hier voor iedere faculteit. Kijk ook goed bij de 'opmerkingen' van jouw faculteit.

ES - Economische en Sociale Wetenschappen en Solvay Business School

Deadline aanvraag in SelfService Studenten

Uiterlijk 1 november

Opmerkingen

De facultaire aanvulling op artikel 132 van het OER luidt als volgt:

Een deliberatie op het einde van de eerste examenperiode van de eerste zittijd kan worden georganiseerd voor studenten die in een afstudeerjaar:

  1. nog enkel examen dienen af te leggen over opleidingsonderdelen uit het eerste semester; en/of
  2. nog enkel hun stage, hun bachelor- en/of hun masterproef dienen af te werken.

De student die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, vraagt dit uiterlijk 1 november aan via de SelfService Studenten. 

GF - Geneeskunde en Farmacie

Deadline aanvraag in SelfService Studenten

Uiterlijk 1 november

Opmerkingen

De opleiding Master Management en Beleid van de Gezondheidszorg laat afstuderen in januari uitsluitend toe wanneer studenten alleen nog maar opleidingsonderdelen van het eerste semester en/of de masterproef moeten afleggen. Wanneer de stages nog moeten afgelegd worden is het NIET mogelijk om af te studeren in januari.

IR - Ingenieurswetenschappen

Deadline aanvraag in SelfService Studenten

Uiterlijk 15 november

Opmerkingen

Studenten in een Masteropleiding kunnen afstuderen. Het resterende gedeelte waarover de student nog examen moet afleggen omvat nog enkel opleidingsonderdelen uit het eerste semester en/of de masterproef en/of de stage/professionaliserings- en innovatieproject. De afwerking van het resterende gedeelte leidt effectief tot een diploma.
(Meer info zie het aanvullend facultair Onderwijs- en examenreglement IR, artikel 132)

De student die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, vraagt dit uiterlijk 15 november aan via de Self Service Studenten. 

LW - Letteren en Wijsbegeerte

Deadline aanvraag in SelfService Studenten

Uiterlijk 1 november

Opmerkingen

Online verzoeken om af te studeren op het einde van het 1ste semester kan bij LW op voorwaarde dat je uitsluitend examen aflegt over opleidingsonderdelen uit het 1ste semester en/of je stage in het 1ste semester voltooit en/of je bachelorpaper en/of masterproef in het 1ste semester indient.

LK - Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie

Deadline aanvraag in SelfService Studenten

Uiterlijk 1 november

Opmerkingen

Enkel studenten in een afstudeerjaar die nog examen afleggen over opleidingsonderdelen uit het eerste semester en/of hun stage voltooien en/of hun masterproef afwerken, kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken. 

Studenten doen deze aanvraag uiterlijk op 1 november via de Selfservice Studenten. 

PE - Psychologie en Educatiewetenschappen

Deadline aanvraag in SelfService Studenten

Uiterlijk 1 november

Opmerkingen

geen bijkomende bepalingen

RC - Recht en Criminologie

Deadline aanvraag in SelfService Studenten

Uiterlijk 1 november

Opmerkingen

Voor masterstudenten in de rechten of in de criminologische wetenschappen indien zij enkel hun masterproef nog dienen af te leggen.

Voor studenten van een master-na-masteropleiding of postgraduaat fiscaal recht, indien zij enkel nog een examen moeten afleggen over opleidingsonderdelen van het eerste semester en/of hun stage nog moeten volbrengen en/of hun masterproef nog moeten indienen.

Voor studenten van de bacheloropleidingen, schakel – en voorbereidingsprogramma’s en het postgraduaat fiscaal recht module “Algemene vakken” is afstuderen in januari NIET mogelijk.

WE - Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

Deadline aanvraag in SelfService Studenten

Uiterlijk 1 december

Opmerkingen

Geen bijkomende voorwaarden, indien vragen contacteer Reen Tallon via itallon@vub.ac.be

IDLO - Interfacultair Departement Lerarenopleiding

Deadline aanvraag in SelfService Studenten

Uiterlijk 1 december

Opmerkingen

geen bijkomende bepalingen