logo
Portal for
Tab: 
Title: 
Home
Content: 
Title: 
Welkom
Text: 

Op deze website vind je info over vrijstellingen, examens, de bachelor- of masterproef en onze contactgegevens.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level 1 Title: 
Ik zoek
Title: 
Vind je geen antwoord op je vraag?
BG: 
Title: 
Reglementen en formulieren
Content: 
Title: 
Reglementen en formulieren
Text: 

Een overzicht van facultaire reglementen en formulieren die voor jou belangrijk kunnen zijn.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Title: 
Vind je geen antwoord op je vraag?
BG: 
Title: 
Studietraject
Content: 
Title: 
Studietraject
Text: 

Als student kan je zelf je studietraject vormgeven. Voor hulp kan je terecht bij je studietrajectbegeleider die jou hierbij kan informeren, adviseren en begeleiden.

Format: 
Introduction
Position: 
Rechts
Extra: 
Quote: 
<a href="https://student.vub.be/studietrajectbegeleiders#studietrajectbegeleiders" target="_blank"><b>Contacteer je studietrajectbegeleider >>></a></b>
Title: 
Inschrijvingsvereisten
Text: 

Om een opleidingsonderdeel te mogen volgen, moet je meestal voldoen aan bepaalde inschrijvingsvereisten. Deze vereisten worden gedefinieerd in termen van pre- en/of corequisites.

 • Een prerequisite is een opleidingsonderdeel waarvoor je geslaagd (of gedelibereerd) moet zijn vooraleer je kan inschrijven voor een ander opleidingsonderdeel.
 • Een corequisite is een opleidingsonderdeel dat, indien nog niet verworven, je gelijktijdig met dit opleidingsonderdeel moet volgen.

Naast de pre- en/of corequisites kennen heel wat opleidingsonderdelen als bijkomende inschrijvingsvereiste dat je voor een minimum aantal ECTS-credits in je traject dient geslaagd te zijn.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level 1 Title: 
Inschrijvingsvereisten
Title: 
Individueel studietraject
Text: 

Studenten die niet slagen op enkele opleidingsonderdelen uit het modeltraject, kunnen hun programma verder afmaken via een individueel studietraject. Vul dit formulier in en bezorg het aan de studietrajectbegeleiders. Hieronder vind je alvast een aantal richtlijnen:

 • Wanneer je opleidingsonderdelen uit verschillende modeltrajecten  combineert, houd dan zeker rekening met het lessenrooster. Kan je alle lessen bijwonen? Wanneer dit niet het geval is, geef je voorrang aan het opleidingsonderdeel dat wordt gedoceerd in het laagste modeltraject.

 • Kijk alvast even na wat de inschrijvingsvereisten zijn voor jouw opleiding. Alle inschrijvingsvereisten kan je hierboven per opleiding terugvinden.

 • Binnen een individueel traject mag je maximum 66 studiepunten opnemen. Het is wel mogelijk om hiervoor een uitzondering aan te vragen. Meer informatie vind je hieronder.

 • Wil je jouw vooropleiding (bachelor/ schakel-/ voorbereidingsprogramma) combineren met jouw masteropleiding? Dan kan dit wanneer je hiervoor de toestemming krijgt van de decaan. Meer informatie over hoe je deze uitzondering kan aanvragen, vind je hieronder.

Format: 
Normaal
Position: 
Links
Extra: 
Quote: 
De studietrajectbegeleiders kunnen je helpen met het uitstippelen van dit traject.
Title: 
Gecombineerde inschrijving
Text: 

Wil je starten met jouw masteropleiding terwijl je nog enkele opleidingsonderdelen uit jouw bacheloropleiding, schakelprogramma of voorbereidingsprogramma moet afronden? Dan kan je een aanvraag tot gecombineerde inschrijving indienen.

 • Je moet minder dan 20 studiepunten uit jouw programma afronden: je wordt toegelaten tot de masteropleiding. Schrijf je in als student met een gecombineerde inschrijving via Selfservice Studenten.
 • Je moet tussen 20 en 40 studiepunten uit jouw programma afronden: de decaan beslist of je mag combineren. Dien hiervoor een uitzonderingsaanvraag in (meer informatie hieronder).

Aan deze gecombineerde inschrijving zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • Je mag maximum 66 studiepunten opnemen per academiejaar.
 • Je moet je houden aan de inschrijvingsvereisten die worden gesteld door de opleiding.
 • De studievoortgangsregels zijn van toepassing.
Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Uitzonderingen
Text: 

Waarvoor kan je een uitzondering aanvragen?

 • Overschrijden van het maximum aantal studiepunten (meer dan 66 ECTS opnemen)
 • Overrulen van inschrijvingsvereisten
 • Jaarprogramma aanpassen buiten de inschrijvingsperiodes
 • Combineren van de basisopleiding (bachelor/schakel-/voorbereidingsprogramma) met (een deel van) de masteropleiding

Hoe kan je een uitzondering aanvragen?

Je kan een uitzondering aanvragen via dit online formulier.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Tiles: 
Title: 
Deliberatie
Text: 
Vragen over buispunten? Afronding van examencijfers? Geslaagd met voldoening, onderscheiding, grote of grootste onderscheiding?
Title: 
Studievoortgang
Text: 
Indien je niet voldoende studievoortgang boekt, kan de examencommissie bindende voorwaarden opleggen voor je herinschrijving in dezelfde opleiding of je herinschrijving niet toelaten.
Title: 
Voor informatie, advies, begeleiding en training
BG: 
Title: 
Vrijstellingen
Content: 
Title: 
Vrijstellingen aanvragen
Text: 

Binnen de faculteit Letteren en Wijsbegeerte wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten vrijstellingsaanvragen.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Title: 
3 soorten vrijstellingen
Text: 
 • Vrijstellingsaanvraag voor enkele opleidingsonderdelen: je vraagt één of meerdere vrijstellingen aan op basis van opleidingsonderdelen die je al eerder hebt gevolgd.
 • Instroomdossier: je vraagt meerdere vrijstellingen aan op basis van een opleiding die je reeds hebt gevolgd/bent gestart.
 • Vrijstellingen op basis van eerder verworven competenties: je hebt geen gelijkaardig opleidingsonderdeel gevolgd, maar je kan via je ervaring aantonen dat je de leerresultaten van een bepaald opleidingsonderdeel hebt verworven.
Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Aanvraag indienen
Text: 

Vrijstellingsaanvraag voor enkele opleidingsonderdelen

Je dient een volledig aanvraagdossier in op het vakgroepensecretariaat van de Letteren en Wijsbegeerte (B.5.404). Elektronische aanvraagdossiers worden niet aanvaard.

Instroomdossier

Je stuurt de studietrajectbegeleiders een e-mail met de nodige informatie (cfr. 'Samenstelling dossier') via stbfaclw@vub.ac.be

Houd er rekening mee dat enkel volledig ingevulde en tijdig ingediende aanvraagdossiers behandeld worden.

Format: 
Normaal
Position: 
Links
Extra: 
Quote: 
één dossier per opleiding, per academiejaar
Tiles: 
Title: 
Vrijdag 13 oktober
Text: 
Deadline vrijstellingen voor eerste semestervakkenn, jaarvakken en studenten die instromen in het eerste semester
Title: 
Tip
Text: 
Hoe vroeger je je aanvraag indient, hoe sneller je in principe uitsluitsel krijgt. Als je wacht tot kort voor de deadline, moet je rekening houden met langere wachttijden.
Title: 
Donderdag 15 februari
Text: 
Deadline vrijstellingen voor tweede semestervakken en studenten die instromen in het tweede semester
Title: 
Samenstelling dossier
Text: 

Vrijstellingsaanvraag voor enkele opleidingsonderdelen

Dossier met volgende documenten:

 • Het ingevulde aanvraagformulier
 • 1 vrijstellingsaanvraag per opleidingsonderdeel waarvoor een vrijstelling wordt aangevraagd
 • Jouw creditbewijs en beschrijving van de reeds behaalde opleidingsonderdelen. Enkel officiële creditbewijzen worden aanvaard.

Instroomdossier

Een e-mail met volgende informatie:

 • De opleiding die je wil starten
 • Of je al bent ingeschreven voor deze opleiding
 • Jouw officiële puntenlijsten of diploma

Je hoeft geen vrijstelling aan te vragen voor vakken waarvoor je al een creditbewijs behaalde aan de VUB. Het behaalde examenresultaat wordt automatisch opgenomen (check Selfservice Studenten). Voorwaarde is dat dit opleidingsonderdeel een identiek aantal studiepunten heeft. 

Format: 
Normaal
Position: 
Rechts
Extra: 
Quote: 
Zorg dat je dossier volledig is. Na indiening kan je geen documenten meer toevoegen.
Title: 
Na je aanvraag
Text: 

Je registreert je voor alle opleidingsonderdelen binnen de gestelde deadlines, ook voor de vakken waarvoor je een vrijstelling hebt aangevraagd.

Je wordt via je VUB-e-mail op de hoogte gehouden over je vrijstellingen. De toegekende vrijstellingen worden dan voor jou ingegeven in Selfservice Studenten.

Format: 
Normaal
Position: 
Links
Extra: 
Quote: 
Volg zeker ook alle lessen zolang er geen beslissing genomen is
Title: 
Vind je geen antwoord op je vraag?
BG: 
Title: 
Examens
Content: 
Title: 
Examens
Text: 

Hieronder vind je de examenroosters terug en wat je moet doen als je niet kan deelnemen aan een examen.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Title: 
Examenroosters
Text: 

Bekendmaking examenroosters

 • eerste zittijd (januari + juni): ten minste 14 weken voor de start van de examens
 • tweede zittijd (augustus): ten minste 4 weken voor de start van de examens

De examenperiodes vind je terug in de academische kalender.

Examendata van opleidingsonderdelen die georganiseerd worden door een andere faculteit kan je hier terugvinden.

Registratie mondelinge examens

Voor de mondelinge examens van januari van sommige opleidingsonderdelen moet je je nog registreren voor het examenuur via PointCarré. In Canvas kan je bij ‘Aankondigingen’ bij het desbetreffende vak een link zien die je doorverbindt met PointCarré. Hieronder vind je de handleiding om je in te schrijven. 

In deze periodes kan je je registreren: 

 • TTKA: zodra de titularis de lijst open zet
 • Andere opleidingen binnen LW:
  • Examenperiode eerste semester : van 12 november 2018 tot 13 januari 2019
  • Examenperiode tweede semester : van 29 maart 2019 tot 09 juni 2019
  • Examenperiode tweede zittijd : van 12 juli 2019 tot 18 augustus 2019
Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Tiles: 
Title: 
Hoe schrijf ik me in voor mondelinge examens via pointcarré?
Text: 
BEKIJK HET STAPPENPLAN
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Title: 
Overmacht of ziekte
Text: 

Indien je door overmacht (ziekte, ongeluk, familiale redenen, ...) niet kan deelnemen aan je examen(s), kan je een verplaatsing van je examen(s) aanvragen via dit formulier.

 1. Vul het formulier in (inclusief bewijs van overmacht)
 2. E-mail het formulier ten laatste op de dag van het examen naar de titularis van het vak en naar het faculteitssecretariaat.
 3. Het originele bewijs van overmacht bezorg je binnen de 3 kalenderdagen na het examen aan het faculteitssecretariaat.
 4. Het secretariaat brengt je per e-mail op de hoogte van de beslissing.
Format: 
Normaal
Position: 
Links
Extra: 
Quote: 
De examinator beslist of een nieuwe examenregeling mogelijk is.
Title: 
Overlapping examens
Text: 

Als je meerdere examens op hetzelfde ogenblik hebt, leg je het examen dat het eerst voorkomt in het modeltraject of het examen dat verplicht is, af. Voor het andere examen kan je een nieuw examenmoment aanvragen binnen dezelfde examenperiode.

 1. Je mailt het ingevulde formulier naar de titularis met faclw@vub.ac.be in cc, binnen een termijn van 3 kalenderdagen na de bekendmaking van het examenrooster
 2. De titularis meldt het faculteitssecretariaat of een nieuwe regeling mogelijk is.
 3. Het faculteitssecretariaat informeert je over een eventueel nieuw examenmoment.
Format: 
Normaal
Position: 
Rechts
Extra: 
Quote: 
De examinator beslist of een nieuwe examenregeling mogelijk is.
Title: 
Aanwezigheidsbewijs examens (voor werkstudenten)
Text: 

Heb je een bewijs van deelname aan een examen nodig (bv. voor je werkgever), gebruik dan dit document. Je vult hierop je naam in, de gegevens van het examen en laat dit ondertekenen door de examinator.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Deliberaties
Text: 

De deliberaties voor academiejaar 2018-2019 gaan door op de volgende momenten:

  

 • Eerste zittijd, eerste examenperiode: 7 februari 2019 voor afstuderende studenten
 • Eerste zittijd, tweede examenperiode: 4 juli 2019
 • Tweede zittijde : 12-13 september 2019
Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Feedback- en inzagerecht
Text: 

Om je examen te kunnen inkijken of om een toelichting van je examenresultaten te vragen, stuur je een mailtje naar de titularis(sen) en zet je faclw@vub.ac.be in cc.

 • voor inzage van je examen: binnen een termijn van 3 kalenderdagen na de bekendmaking van je resultaten
 • voor een toelichting van je examenresultaten: binnen een termijn van 5 kalenderdagen na de bekendmaking van je resultaten
Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Vind je geen antwoord op je vraag?
BG: 
Title: 
Bachelor- en masterproef
Content: 
Title: 
De laatste horde
Text: 

De  bachelor- of masterproef is dikwijls de laatste horde voor het behalen je diploma.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Title: 
Indienen onderwerp
Text: 

Eerst registreer je je voor de bachelor- of masterproef in je Selfservice Studenten.

 • Voor de bachelorproef: opleidingsonderdeel 'paper'
 • Voor de masterproef: opleidingsonderdeel 'masterproef'

Vervolgens dien je één van onderstaande formulieren in op het vakgroepensecretariaat van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (B.5.404) ter bevestiging van de titel van je bachelor- of masterproef.

Format: 
Normaal
Position: 
Rechts
Extra: 
Quote: 
Vóór 31 oktober
Title: 
Indienen bachelor- of masterproef
Text: 

Je levert je bachelor-of masterproef in op het vakgroepensecretariaat van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (B.5.404).

Format: 
Normaal
Position: 
Links
Extra: 
Quote: 
Elke masterproef moet geüpload worden in Turnitin voor een plagiaatscontrole
Tiles: 
Title: 
7 januari 2019
Text: 
Deadline eerste semester. Enkel mogelijk na een aanvraag voor afstuderen in januari.
Title: 
28 mei 2019
Text: 
Deadline eerste zittijd
Title: 
5 augustus 2019
Text: 
Deadline tweede zittijd
Title: 
Hulp bij je bachelor-of masterproef
BG: 
Title: 
Contact
Content: 
Title: 
Faculteitssecretariaat
Text: 

Geen idee bij wie je terecht kan met je vraag? Spring dan binnen op het faculteitssecretariaat of stuur ons een e-mail via faclw@vub.ac.be.

Format: 
Introduction
Position: 
Links
Extra: 
Quote: 
<font color="red">Het vakgroepensecretariaat en het decanaat zijn samengesmolten tot één secretariaat.</font>
Tiles: 
Phones: 
Label: 
Faculteitssecretariaat
Phone Number: 
Gebouw C, verdieping 5, lokaal 403b
Label: 
Telefoon
Phone Number: 
02 629 39 05
Label: 
E-mail
Phone Number: 
faclw@vub.ac.be
Phones: 
Label: 
maandag tot donderdag
Phone Number: 
08:45 - 12:15 & 13:15 - 16:15
Label: 
vrijdag
Phone Number: 
08:45 - 12:15 & 13:15 - 15:30
Label: 
Op werkdagen tijdens examenperiodes
Phone Number: 
08:45 - 16:15
Title: 
Wie-is-wie
Text: 

Vind hier terug wie wat doet op de faculteit.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Nederlands
Hero: 
Slide: 
Image: 
Topline: 
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Headline: 
Studenteninfo