Portal for

Studietraject

Als student kan je deels zelf je studietraject vormgeven. Voor hulp kan je steeds terecht bij je studietrajectbegeleider die jou hierbij kan informeren, adviseren en begeleiden.

Inschrijvingsvereisten: pre- en corequisites

Om een opleidingsonderdeel te mogen volgen, dien je vaak te voldoen aan inschrijvingsvereisten. Deze vereisten worden ook wel 'pre- en corequisites' genoemd.

Een prerequisite is een opleidingsonderdeel dat je onder de knie moet hebben vooraleer je een ander opleidingsonderdeel kan opnemen. Je hebt er een verworven credit voor behaald (minstens 10/20) of werd gedelibereerd (toegestane onvoldoende).

Een corequisite is een opleidingsonderdeel dat, indien nog niet verworven, je gelijktijdig met dit opleidingsonderdeel moet volgen.

Naast deze pre- en/of corequisites moet je voor sommige opleidingsonderdelen als bijkomende inschrijvingsvereiste een minimum aantal studiepunten in je traject verworven hebben.

Inschrijvingsvereisten academiejaar 2017-2018

Programmawijzigingen

Vragen over programmawijzigingen en de gevolgen hiervan voor jouw traject kan je stellen aan de studietrajectbegeleider.

Programmawijzigingen 2017-2018

 • Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen
  • master: afstudeerrichting Sportmanagement: de afstudeerrichting heet voortaan 'Sportbeleid en Sportmanagement'

Vrijstellingen

Om een vrijstelling aan te vragen vul je per opleiding 1 formulier in waarin je al jouw vrijstellingen aanvraagt. Je kan per academiejaar maar 1x het formulier invullen, denk dus goed na welke vrijstellingen je wilt aanvragen!

In het formulier kan je een overzicht vinden van welke vrijstellingen je standaard kan krijgen op basis van credits die je behaalde in bepaalde vooropleidingen.

1. Gebruik het formulier 'aanvraag tot vrijstelling op basis van eerder verworven kwalificaties' voor het aanvragen van vrijstellingen.

Hou rekening met de deadlines:

 • 15 oktober 2018:  Indien je vrijstellingen vraagt voor 1e semester- en jaarvakken. Ook je vrijstellingen voor 2e semestervakken vraag je dan voor deze deadline aan.
 • 15 februari 2019:  Indien je  voor dit academiejaar ENKEL vrijstellingen vraagt voor vakken van het 2de semester

2.  Voeg de nodige bijlagen toe:

 • een officieel studiecurriculum bestaande uit een kopie van je diploma, getuigschrift of attest en je resultatenlijsten waarop onder meer de titel van het opleidingsonderdeel staat, de gevolgde uren, het behaalde resultaat, aantal studiepunten, studiejaar en instelling waar het behaald werd
 • een kopie van de opleidingsonderdeelfiche = de officiële inhoudsfiche of korte beschrijving van de behaalde credits

Uitzonderingen studieprogramma

Je kan een uitzondering aanvragen op de volgende regels:

 • het overschrijden van het maximum aantal studiepunten (66SP)
 • de voltijdelijkheid tussen opleidingsonderdelen (inschrijvingsvereisten = pre- en corequisites)
 • het in-of uitschrijven van de opleiding of opleidingsonderdelen buiten de inschrijvingsperiode

Je vult hiervoor het aanvraagformulier uitzondering studieprogramma in. We brengen je per e-mail op de hoogte van de beslissing. Dit duurt ongeveer 7 werkdagen.

Afstudeerrichting wijzigen

Al bij je eerste inschrijving in de masteropleiding maak je een (voorlopige) keuze tussen de afstudeerrichtingen. Je kan deze achteraf nog wijzigen.

 • In de Selfservice Studenten kan je nakijken in welke afstudeerrichting je bent ingeschreven. Ga naar 'Mijn studiegegevens' (instructies >>>).
 • Indien je je afstudeerrichting wil wijzigen, dan mail je vóór 15 oktober naar de studietrajectbegeleider met als onderwerp 'afstudeerrichting wijzigen', en we passen het voor je aan.

Deliberatie


Vragen over buispunten? Afronding van examencijfers? Geslaagd met voldoening, onderscheiding, grote of grootste onderscheiding?

Raadpleeg de pagina's over deliberatie

Studievoortgang


Indien je niet voldoende studievoortgang boekt, kan de examencommissie bindende voorwaarden opleggen voor je herinschrijving in dezelfde opleiding of je herinschrijving niet toelaten.

Raadpleeg de pagina's over studievoortgang

Topsport en studeren

Topsport en studeren combineer je aan de VUB! Omdat we de beste voorwaarden bieden om je slaagkansen te optimaliseren.

Topsport en studeren

Voor advies, begeleiding en training

in elke fase van je studieloopbaan is er één adres:

Studiebegeleiding

Bij welke lessen moet ik verplicht aanwezig zijn?

Je kan terugvinden voor welke lessen je verplicht aanwezig moet zijn en wat de consequenties zijn wanneer je te vaak (onwettig) afwezig bent, in de OO-fiche van elk vak. Bekijk deze dus vóór de start van het academiejaar.

Het bewijs van je wettige afwezigheid moet ten laatste 3 kalenderdagen na de einddatum van je afwezigheidsattest op het faculteitssecretariaat in Etterbeek zijn.

Wat moet ik doen wanneer ik gewettigd afwezig ben geweest?

Het bewijs van je wettige afwezigheid moet ten laatste 3 kalenderdagen na de einddatum van je afwezigheidsattest op het faculteitssecretariaat in Etterbeek zijn.
Een elektronische versie via mail is voldoende. Je kan het uiteraard ook altijd binnenbrengen op het faculteitssecretariaat of bij mevrouw Geelen in Jette (lokaal B037) 
Bewijzen die te laat worden binnengebracht, zullen alsnog als onwettig worden beschouwd.

Zorg ervoor dat je naam goed leesbaar op het bewijs staat. Als hij niet gedrukt of geprint staat, schrijf hem er dan voor de zekerheid in drukletters bij. 

Wij aanvaarden geen:

 • Onvolledig ingevuld attesten of attesten die tegenstrijdigheden bevatten (er moet een begin- en einddatum vermeld worden).
 • Dixitattesten (attest dat enkel gebaseerd is op de verklaring van de patiënt).
 • Post factum attesten (attesten die worden uitgeschreven na afloop van de ziekte of nadat de medische gevolgen van een ongeluk niet meer constateerbaar zijn).

Ik kan tijdens de openingsuren van het faculteitssecretariaat niet tot in Etterbeek geraken en ik heb geen scanner. Wat kan ik doen?

Je kan je bewijs in Etterbeek achterlaten in de brievenbus naast het faculteitssecretariaat. De dag van ontvangst is dan de werkdag vóór het secretariaat de brievenbus opent (dus indien je het bewijs op zaterdag binnendoet, rekenen we vrijdag als de dag van ontvangst op het faculteitssecretariaat.) 

Je mag je bewijs ook binnenbrengen bij mevrouw Ingrid Geelen van de vakgroep KIMA in Jette (lokaal B037). Zij is elke werkdag bereikbaar van 9u15 tot 18u en op donderdag tot 20u.

In Nederland mogen huisartsen geen afwezigheidsattesten schrijven. Wat moet ik als Nederlandse student dan doen?

In Nederland mag een behandelend arts geen verklaringen geven over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Een onafhankelijk arts mag dit echter wel. Je zoekt dus best bij aanvang van jouw opleiding in België naar een arts die bevoegd is om een afwezigheidsattest te schrijven voor jou.

Zonder wettig bewijs kunnen we je afwezigheid helaas niet als wettig aanvaarden. 

Mijn dokter heeft voorgeschreven dat ik niet mag sporten. Ben ik dan gewettigd afwezig in de sportlessen?

Nee, je bent enkel vrijgesteld van het sporten tijdens de lessen, er kan immers nog theorie worden gegeven. Je kan wel de docent contacteren en vragen of het nuttig is om de les bij te wonen indien je niet mee kan sporten.

Vraag altijd aan je dokter om zo specifiek mogelijk op te schrijven wat je wel of niet kan of mag doen. Bv. als je niet mag zwemmen, vraag dan of je wel in het water mag.

Ik heb een belangrijke sportwedstrijd tijdens één van mijn lessen. Als ik hiervan een bewijs heb, geldt dit dan als wettige afwezigheid?

Nee, je kan enkel vrijgesteld worden voor lessen omwille van sportactiviteiten als je een topsportstatuut hebt.

Examens

Niet te missen informatie over examenroosters, ombudspersoon, verplaatsing examen bij overmacht of wegens overlap en bewijs deelname examens.

Masterproef- verdedigingen


De planning van de masterproefverdedigingen wordt via mail doorgestuurd.

Inschrijvingen pointcarré

Voor sommige opleidingsonderdelen moet je je registreren voor het examenuur via pointcarré. Je vindt op het examenrooster terug voor welke opleidingsonderdelen.

Hoe schrijf ik me in voor mondelinge- en praktijkexamens via pointcarré?


Bekijk het stappenplan

Handleiding inschrijven via pointcarré

Inzage en feedback

Elke examenperiode vindt er een facultaire inzagedag plaats, waarop je je examen kan komen inkijken. De data vind je terug op de LK-kalender.
Voor feedback op je examen kan je terecht bij je docent. 

Ombudspersoon

Heb je opmerkingen of klachten met betrekking tot de examenregeling, het examenverloop, de beoordeling van de masterproef, de deliberatie, de proclamatie, etc.?  Dan kan je contact opnemen met de facultaire ombudspersoon.

Enkel onder bepaalde voorwaarden kan je een beroep doen op de centrale ombudspersoon.

Verplaatsing examen bij overmacht

Indien je door overmacht (ziekte, ongeluk,...) niet kan deelnemen aan een examen, vul je het online overmachtsformulier in.

Dit document wordt automatisch naar het e-mailadres van de examinator gestuurd. Wanneer die beslist om een verplaatsing wel of niet toe te staan, krijg je daar automatisch bericht van.

Verplaatsing examen wegens overlap

Indien je in een individueel traject zit en je 2 examens op hetzelfde moment moet afleggen, kan je aanvragen om het examen van het hoogste jaar of van het keuzevak te laten verplaatsen. Je doet dit door het officiële formulier “aanvraag verplaatsing examen wegens overlap” in te vullen.

Je doet dit ten laatste de donderdag vóór de blokperiode.

De regel blijft gelden dat je het examenrooster volgt voor het opleidingsonderdeel dat het eerst voorkomt in het standaard modeltraject of het examen van het opleidingsonderdeel dat verplicht is.

Bewijs deelname examens

Indien je een bewijs nodig hebt van deelname aan een examen (bv. voor je werkgever), gebruik je het document 'LK deelnamebewijs examen'.

Je vult hierop je naam in, de gegevens van het examen en laat dit ondertekenen door de examinator. Daarna kan je op het faculteitssecretariaat dit document laten afstempelen.

Hulp nodig?

Studiebegeleiding

Keuze onderwerp en promotor

Op 1 maart worden jaarlijks de onderwerpen gepubliceerd waaruit je kan kiezen. 

De volgende masterproefonderwerpen kunnen gekozen worden om mee te starten in academiejaar 18-19:
Er werden extra onderwerpen toegevoegd voor REVAKI op 05/04.

Masterproefonderwerpen 1819

LOBW

Masterproefonderwerpen 1819

REVAKI

In te dienen documenten en deadlines

Om je gekozen onderwerp en je verdediging vast te leggen, moet je volgende documenten indienen en rekening houden met volgende deadlines:

Masterproefformulier 1

Om je onderwerp en promotor vast te leggen, vul je het masterproefformulier 1 online in.
De promotor moet jouw masterproef dan nog goedkeuren. Wanneer dat is gebeurd, krijg je een mail ter bevestiging.

Je dient het formulier in het jaar vóór je zal starten met "Masterproef deel 1". 
Studenten die nog niet waren ingeschreven in de opleiding voor ze startten met "Masterproef deel 1" (studenten voorbereidingsprogramma, studenten die een bachelordiploma behaalden in een andere instelling,...) kunnen het formulier indienen in het academiejaar waarin ze starten met "Masterproef deel 1".

Masterproefformulier 2

In het academiejaar waarin je zal verdedigen, vul je masterproefformulier 2 online in. 
De promotor moet jouw formulier dan nog goedkeuren en juryleden voorstellen. Wanneer dat is gebeurd, krijg je een mail ter bevestiging.

Je moet het formulier niet opnieuw indienen in de tweede zittijd als je dat al hebt gedaan voor de januari- of junizittijd. 

  Uiterste deadline om je masterproef in te dienen op het secretariaat is 16u30 op de dag van de deadline.

  Checklist voor het indienen van de masterproef

  • Lay-out: A4-formaat, recto verso afdrukken, VUB-huistijlsjabloon titelblad.
  • Masterproef laten tekenen door de promotor op de 2e pagina met "gezien en goedgekeurd". 
   ! Masterproeven die niet ondertekend zijn door de promotor (of door een plaatsvervanger bij afwezigheid), kunnen niet verdedigd worden.
  • Bewijs van indiening op de plagiaatssoftware Turnitin afdrukken en mee indienen bij de masterproef.
  • Papieren versie indienen op het faculteitssecretariaat in minstens 4 exemplaren: 1 per jurylid, 1 per promotor en 1 extra voor de bibliotheek.
  • Uiterste deadline om je masterproef in te dienen op het secretariaat is 16:30 op de dag van de deadline. Hou er rekening mee dat er nog studenten voor jou kunnen zijn, zorg er dus voor dat je er vroeger geraakt. Iemand anders mag voor jou indienen en aftekenen, op jouw risico.
  • Exemplaren voor begeleiders worden door de student zelf aan hen bezorgd.
  • Aftekenen op de masterproeflijst en nog eens nakijken of de titel klopt (dit wordt de titel op je diploma!).

  Verdere specifieke bepalingen kan je nalezen in het masterproefreglement.

  Verloop van de masterproefverdediging

  • 10' mondelinge uiteenzetting door de student(e) 
  • 10' ondervraging door de commissieleden
  • 10' deliberatie/bepaling van het definitieve beoordelingscijfer

  Verloop van de verdediging bij een duo-masterproef

  • 15' mondelinge uiteenzetting door de studenten
  • 10' ondervraging door de commissieleden van student 1
  • 10' ondervraging door de commissieleden van student 2
  • 10' deliberatie/bepaling van het definitieve beoordelingscijfer

  Beoordeling masterproef deel 2


  Beoordelingsformulier schriftelijke masterproef

  Beoordeling mondelinge presentatie masterproef


  Beoordelingsformulier mondelinge presentatie

  Hulp bij je masterproef

  Buiten bij je promotor of dienst assistent, kan je ook bij de studiebegeleiding terecht.

  Studiebegeleiding

  Reglementen en formulieren

   Reglementen en formulieren die voor jou belangrijk zijn.

  Onderwijs-en examenreglement


  met facultaire aanvullingen

  OER 1718

  Masterproefreglement LK


  Facultaire regels rond de masterproef

  Masterproefreglement 1718

  Centrale reglementen


  Reglementen rond tucht, studentenleven,...

  Centrale reglementen
  Faculteitssecretariaat - Campus Etterbeek
  Gebouw L, 2e verdieping, lokaal L202

  Telefoon
  02 629 27 28

  E-mail
  faclk@vub.ac.be

  Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie


  Faculteitssecretariaat
  Openingsuren
  Maandag tot vrijdag

  Voormiddag
  08:30-12:00

  Namiddag
  13:30-16:30

  Campussen

  Onze faculteit bevindt zich op 2 campussen.

  Bereikbaarheid campus Etterbeek

  Brussels Humanities, Sciences & Engingeering Campus

  Bereikbaarheid campus Jette

  Brussels Health Campus

  Pendelen tussen campussen

  Met openbaar vervoer

  Wie-is-wie

  Vind hier terug wie wat doet op de faculteit.