logo
Portal for

Welkom

Op deze website vind je info over belangrijke deadlines, vrijstellingen, examens, de masterproef en onze contactgegevens.

Talent in de faculteit

IR-studenten in de kijker

VUB-studenten Ingenieurswetenschappen vallen in de prijzen tijdens de ie-net-prijzen uitreiking, dat ingenieurs wil ondersteunen tijdens hun opleiding, netwerking en carrière. In de categorieën Bio-ingenieur en Burgerlijk ingenieur mochten Babette Deckers en Magali Dams de hoofdprijs in wacht slepen. Ine Dirks kreeg de Persprijs toegewezen. Hieronder een compleet overzicht voor de categorieën Bio-ingenieur en Burgerlijk ingenieur. Meer info

STUDIETRAJECT

Als student kan je zelf je studietraject vormgeven. Voor hulp kan je terecht bij je studietrajectbegeleider die jou hierbij kan informeren, adviseren en begeleiden.

Uitzondering aanvragen

Je kan een uitzondering aanvragen via het online formulier Uitzondering op het  studietraject

Waarvoor kan je een uitzondering aanvragen?

  • Overrulen van pre- en corequisites
  • Overschrijden van het maximum aantal ects-credits (meer dan 66 ECTS opnemen)
  • Inschrijven voor de opleiding na deadline van 8/10
  • Registreren voor vakken na deadline van 15 okt. (sem.1) / 28 feb. (sem.2)
  • Combineren van de basisopleiding met (een deel van) de masteropleiding

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

VRIJSTELLINGEN

Op basis van eerder behaalde credits kan je een vrijstelling aanvragen.

Op basis van eerder behaalde credits kan je een vrijstelling aanvragen voor één of meerdere vakken. De vrijstelling kan geheel of gedeeltelijk toegekend worden. 

Gebruik één aanvraagformulier per vak waarvoor je een vrijstelling wil

Hoe aanvragen?

Om een vrijstelling aan te vragen, stuur je het formulier vrijstellingsaanvraag door naar stbfacir@vub.ac.be.

Deadlines: 15/10 (sem.1 + jaarvakken), 15/02 (sem.2)

Enkel een volledig aanvraagdossier dat tijdig is ingediend, wordt behandeld. Voeg studiebewijzen toe op basis waarvan een vrijstelling wordt aangevraagd met (kopieën van) relevante documenten.

De beslissing ontvang je via e-mail. Toegekende vrijstellingen worden door het faculteitssecretariaat doorgeboekt in je Selfservice.

Relevante documenten

  • Kopie of attest met o.m. de titel van het opleidingsonderdeel op basis waarvan een vrijstelling wordt aangevraagd, de gevolgde uren (theorie en oefeningen, afzonderlijk vermeld), behaald resultaat (puntenblad), studierichting, studiejaar en instelling waar het opleidingsonderdeel werd gevolgd en afgelegd.
  • Een officiële puntenlijst
  • Een officiële korte beschrijving van het afgelegde opleidingsonderdeel met de gedoceerde inhoud en het gebruikte cursusmateriaal.

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

Examens

Hieronder vind je de examenroosters terug + wat je moet doen in geval van overmacht.

Examenroosters

In overeenstemming met het onderwijs- en examenreglement zijn de examenroosters opgesteld volgens de modeltrajecten.

De individuele uurregelingen zullen beschikbaar worden gesteld op de betreffende workspaces.

Examenkalender 2019 - 2020 NIET BRUFACE studenten

Examenkalender 2019 - 2020 BRUFACE studenten

Verplaatsing examen bij overmacht

Indien je door overmacht (ziekte, ongeluk,...) niet kan deelnemen aan examen, vul je het "aanvraagformulier verplaatsing examens wegens overmacht" in.

Je stuurt dit naar de examinator van het vak en het secretariaat in cc.

Kopierecht examen

Indien je een kopie wenst van je examen gelieve het formulier "aanvraag kopierecht examen" in te vullen en te mailen naar de titularis van het vak met het faculteitssecretariaat in cc.

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

De ijkingtoets

Overweeg je je in 2020 in te schrijven voor Bachelor in de ingenieurswetenschappen? Dan moet je deelnemen aan de ijkingstoets als voorwaarde om je in te schrijven. De toets zal je een goed beeld geven van je wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden en kennis in verhouding tot het verwachte instapniveau van de bacheloropleiding. Daarnaast kan je aan de hand van dit resultaat je kennis en vaardigheden vergelijken met dat van andere deelnemers.

De eerste sessie vindt plaats op woensdag 1 juli 2020

Informeer je goed over de procedure

De eerste sessie van alle ijkingstoetsen vindt plaats op woensdag 1 juli 2020. De inschrijvingen hiervoor lopen van 2 maart t.e.m. 7 juni 2020.

Kan je op 1 juli niet deelnemen aan de ijkingstoets? Enkele opleidingen bieden ook op zaterdag 29 augustus een sessie aan. Opgelet: niet alle ijkingstoetsen richten een tweede sessie in. De inschrijvingsperiode voor deze sessie loopt van 10 juli t.e.m. 16 augustus 2020.

Inschrijven voor een ijkingstoets is verplicht vooraleer je kan deelnemen, dus hou rekening met de einddatum!

Meer info vind je op: www.ijkingstoets.be/

IJkingstoets verplicht voor enkele opleidingen

‘Verplicht’ wil zeggen dat inschrijven voor de bacheloropleiding Ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen: Architectuur voor het academiejaar 2020-2021 enkel mogelijk is als je hebt deelgenomen aan een ijkingstoets. Voor deze opleidingen is deelname aan een ijkingstoets een voorwaarde voor inschrijving.

Op de dag van de ijkingstoets krijg je een gehandtekend deelnameattest. Dit attest moet je voorleggen bij inschrijving. Dit deelnameattest is slechts geldig voor inschrijving in het daaropvolgende academiejaar. Indien je je pas in 2021-2022 wil inschrijven, zul je dus opnieuw moeten deelnemen aan een ijkingstoets.

Let op: je kan enkel deelnemen aan de ijkingstoets als je je ook op voorhand hebt ingeschreven voor de ijkingstoets. Inschrijven voor de eerste sessie doe je vóór 7 juni (toets op 1 juli).

De deelname aan de ijkingstoets is echter niet-bindend: VUB kan je inschrijving niet weigeren op basis van je resultaat. Het gaat dus niet om een toelatingsexamen.

Faculteitssecretariaat

Geen idee bij wie je terecht kan met je vraag? Spring dan binnen op het secretariaat of stuur ons een e-mail.

FACULTEITSSECRETARIAAT
Gebouw K, 2de verdieping, lokaal K014

Telefoon
02 629 29 01

E-mail
secr@ir.vub.ac.be
Openingsuren
maandag - vrijdag

Maandag - woensdag - vrijdag
08:30-12:30

Dinsdag - donderdag
08:30-12:30 en 13:30-15:30

Wie-is-wie

Vind hier terug wie wat doet op de faculteit.