logo
Portal for

Welkom

Op deze website vind je info over belangrijke deadlines, vrijstellingen, examens, de masterproef en onze contactgegevens.

Talent in de faculteit

IR-studenten in de kijker

VUB-studenten Ingenieurswetenschappen vallen in de prijzen tijdens de ie-net-prijzen uitreiking, dat ingenieurs wil ondersteunen tijdens hun opleiding, netwerking en carrière. In de categorieën Bio-ingenieur en Burgerlijk ingenieur mochten Babette Deckers en Magali Dams de hoofdprijs in wacht slepen. Ine Dirks kreeg de Persprijs toegewezen. Hieronder een compleet overzicht voor de categorieën Bio-ingenieur en Burgerlijk ingenieur. Meer info

STUDIETRAJECT

Als student kan je zelf je studietraject vormgeven. Voor hulp kan je terecht bij je studietrajectbegeleider die jou hierbij kan informeren, adviseren en begeleiden.

Uitzondering aanvragen

Je kan een uitzondering aanvragen via het online formulier Uitzondering op het  studietraject

Waarvoor kan je een uitzondering aanvragen?

 • Overrulen van pre- en corequisites
 • Overschrijden van het maximum aantal ects-credits (meer dan 66 ECTS opnemen)
 • Inschrijven voor de opleiding na deadline van 8/10
 • Registreren voor vakken na deadline van 15 okt. (sem.1) / 28 feb. (sem.2)
 • Combineren van de basisopleiding met (een deel van) de masteropleiding

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

VRIJSTELLINGEN

Op basis van eerder behaalde credits kan je een vrijstelling aanvragen.

Op basis van eerder behaalde credits kan je een vrijstelling aanvragen voor één of meerdere vakken. De vrijstelling kan geheel of gedeeltelijk toegekend worden. 

Gebruik één aanvraagformulier per vak waarvoor je een vrijstelling wil

Hoe aanvragen?

Om een vrijstelling aan te vragen, stuur je het formulier vrijstellingsaanvraag door naar stbfacir@vub.ac.be.

Deadlines: 15/10 (sem.1 + jaarvakken), 15/02 (sem.2)

Enkel een volledig aanvraagdossier dat tijdig is ingediend, wordt behandeld. Voeg studiebewijzen toe op basis waarvan een vrijstelling wordt aangevraagd met (kopieën van) relevante documenten.

De beslissing ontvang je via e-mail. Toegekende vrijstellingen worden door het faculteitssecretariaat doorgeboekt in je Selfservice.

Relevante documenten

 • Kopie of attest met o.m. de titel van het opleidingsonderdeel op basis waarvan een vrijstelling wordt aangevraagd, de gevolgde uren (theorie en oefeningen, afzonderlijk vermeld), behaald resultaat (puntenblad), studierichting, studiejaar en instelling waar het opleidingsonderdeel werd gevolgd en afgelegd.
 • Een officiële puntenlijst
 • Een officiële korte beschrijving van het afgelegde opleidingsonderdeel met de gedoceerde inhoud en het gebruikte cursusmateriaal.

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

Examens

Hieronder vind je de examenroosters terug + wat je moet doen in geval van overmacht.

Examenroosters

In overeenstemming met het onderwijs- en examenreglement zijn de examenroosters opgesteld volgens de modeltrajecten.

De individuele uurregelingen zullen beschikbaar worden gesteld op de betreffende workspaces.

Examenkalender 2018 - 2019 NIET BRUFACE studenten

Examenkalender 2018 - 2019 BRUFACE studenten

 

Ingenieurswetenschappen

1ste periode 1ste zittijd (januari 2019)

 • Bachelor of Science in de Ingenieurswetenschappen
 • Bachelor of Science in de Ingenieurswetenschappen: Architectuur
 • Master of Science in Architectural Engineering
 • Master of Science in Chemical and Materials Engineering
 • Master of Science in Civil Engineering
 • Master of Science in Electrical Engineering
 • Master of Science in Electro-mechanical Engineering
 • Master in Applied Sciences and Engineering: Applied Computer Science
 • Master in Photonics

2de periode 1ste zittijd (juni 2019)

 • Bachelor of Science in de Ingenieurswetenschappen
 • Bachelor of Science in de Ingenieurswetenschappen: Architectuur
 • Master of Science in Architectural Engineering
 • Master of Science in Chemical and Materials Engineering
 • Master of Science in Civil Engineering
 • Master of Science in Electrical Engineering
 • Master of Science in Electro-mechanical Engineering
 • Master in Applied Sciences and Engineering: Applied Computer Science
 • Master in Photonics

2de zittijd

Industriële wetenschappen

1ste periode 1ste zittijd (januari)

 • Bachelor of Science in de Industriële wetenschappen
 • Master of Science in de Industriële wetenschappen: Elektromechanica, Luchtvaarttechnologie, Elektronica-ICT
 • Schakelprogramma: Elektromechanica
 • Schakelprogramma: Elektronica-ICT

2de periode 1ste zittijd (juni)

 • Bachelor of Science in de Industriële wetenschappen
 • Master of Science in de Industriële wetenschappen: Elektromechanica, Luchtvaarttechnologie, Elektronica-ICT
 • Schakelprogramma: Elektromechanica
 • Schakelprogramma: Elektronica-ICT

2de zittijd

Verplaatsing examen bij overmacht

Indien je door overmacht (ziekte, ongeluk,...) niet kan deelnemen aan examen, vul je het "aanvraagformulier verplaatsing examens wegens overmacht" in.

Je stuurt dit naar de examinator van het vak en het secretariaat in cc.

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

Faculteitssecretariaat

Geen idee bij wie je terecht kan met je vraag? Spring dan binnen op het secretariaat of stuur ons een e-mail.

FACULTEITSSECRETARIAAT
Gebouw K, 2de verdieping, lokaal K014

Telefoon
02 629 29 01

E-mail
secr@ir.vub.ac.be
Openingsuren
maandag - vrijdag

Maandag - woensdag - vrijdag
08:30-12:30

Dinsdag - donderdag
08:30-12:30 en 13:30-15:30

Wie-is-wie

Vind hier terug wie wat doet op de faculteit.