Portal for

Welkom

Op deze website vind je alle nodige documenten, onze contactgegevens en info over keuzevakken, vrijstellingen, examens, het LIO-traject en de stage.

Tip: raadpleeg je lesroosters week per week

Lesroosters

Van de vakdidactieken in het lesrooster, volg je de vakdidactiek gelijknamig aan je profiel en je tweede vakdidactische keuze of verbredend keuzevak.

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

Stageconcept, documenten, administratie, buitenlandse stage, ...

Alle info over de stage

Reglementen en formulieren

Een overzicht van de aanvullende reglementen en formulieren die voor jou belangrijk kunnen zijn.

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

Studietraject

Als student kan je aan de hand van keuzevakken of eventuele vrijstellingen zelf je studietraject vormgeven. Het is belangrijk om daarbij rekening te houden met overgangsmaatregelen en regels m.b.t uitzonderingen. Voor hulp kan je steeds terecht bij je studietrajectbegeleider, die je kan begeleiden bij het samenstellen van je programma en de opvolging van je studievoortgang.

Modulaire opbouw

De specifieke lerarenopleiding van de VUB is modulair opgebouwd.

 • 6 modules waarin telkens 1 thema centraal staat
 • volgtijdelijkheid van modules (behalve module 1 en 6). Dit betekent dat je eerst module 2 moet afwerken alvorens je kan starten met module 3, enz.
 • 5 leerlijnen als rode draad doorheen de modules

Keuzevakken

 • Binnen elk SLO-profiel volg je standaard de gelijknamige vakdidactiek. Als student ingeschreven in, bijvoorbeeld, de SLO humane wetenschappen - profiel geschiedenis, volg je dus ook de vakdidactiek geschiedenis standaard ingebouwd in je programma.
 • Daarnaast dien je een keuze te maken tussen een 2e vakdidactiek of een verbredend of verdiepend keuzevak. In de tweede vakdidactiek en de keuzevakken kan je ook stage lopen.

2e vakdidactiek

Per SLO-profiel werden enkele vakdidactische keuzes opengesteld. Je moet de 2de vakdidactische keuze tegelijk opnmene met Module 3: Krachtige leeromgeving.

Uitzondering op deze toelatingsvoorwaarden aanvragen

 • indien je je vakexpertise in de gewenste 2e vakdidactiek kan staven én indien de desbetreffende vakdidacticus je toestemming verleent
  • Bijvoorbeeld op basis van een minor-opleiding, een eerder behaald diploma of omwille van een groot aantal keuzevakken in het vakdomein van de afwijkende 2e vakdidactiek
 • Een gemotiveerde uitzonderingsaanvraag richt je tot idlo@vub.ac.be, met een overzicht van het curriculum (en behaalde resultaten) op basis waarvan je de uitzondering aanvraagt.

Verbredende keuze

Je kan naast een 2e vakdidactiek ook opteren om een verbredend of een verdiepend keuzevak op te nemen. De drie keuzes die aangeboden worden, zijn:

 • Project Algemene Vakken in het BSO (3ECTS)
 • Onderwijs van het Nederlands aan anderstaligen (6ECTS)
 • ICT-coördinatie (3ECTS)

Vrijstellingen aanvragen

Vrijstellingen op basis van eerder gevolgde opleidingsonderdelen

Op basis van eerder gevolgde opleidingsonderdelen kan je in aanmerking komen voor vrijstellingen. Bezorg het ingevulde aanvraagformulier en de bijhorende bewijsstukken aan het secretariaat van IDLO, in lokaal M025 of via IDLO@vub.ac.be.

Een vrijstellingsaanvraag bestaat uit:

 • Aanvraagformulier vrijstellingen
 • Een officiële puntenlijst van alle relevante opleidingsonderdelen
 • Een kopie van de opleidingsonderdeelfiches (= korte beschrijving van de inhoud van de desbetreffende opleidingsonderdelen)
 • De deadlines vallen samen met de deadlines voor het registreren van vakken

Vrijstellingen op basis van eerder verworven competenties

De aanvraagprocedure voor de erkenning van eerder verworven competenties (EVC's) verloopt via de Universitaire Associatie Brussel (UAB)
 

14 oktober 2017


Deadline vrijstellingen aanvragen voor eerste semestervakken en jaaropleidingsonderdelen

15 februari 2018


Deadline vrijstellingen aanvragen voor tweede semestervakken

Je programma wijzigen buiten de deadlines

Je kan wijzigingen aan je programma in de SelfService Studenten doorvoeren zonder beperkingen

 • Tot en met 15 oktober: voor vakken van het eerste semester en jaaropleidingsonderdelen
 • Tot en met 28 februari: voor vakken van het tweede semester

Buiten bovenstaande periodes heb je een gunstig advies van de voorzitter van de lerarenopleiding nodig. Hiervoor dien je het aanvraagformulier voor uitzonderingen voor in- en uitschrijven in.

 • Vanaf 16 oktober tot 8 januari: voor de opleidingsonderdelen van het eerste semester en jaaropleidingsonderdelen
 • Vanaf 1 maart tot 3 juni: voor de opleidingsonderdelen van het tweede semester

Overgangsmaatregelen uitdovend traject

Het curriculum van de Lerarenopleiding van de VUB werd naar academiejaar 2016-2017 toe grondig hervormd. Studenten die in 2015-2016 gedeeltelijk de Lerarenopleiding afwerkten, worden naargelang hun studievoortgang ingedeeld in ofwel het nieuwe curriculum ofwel in een uitdovend traject.  Twijfel je? Contacteer dan je studietrajectbegeleiding via idlo@vub.ac.be

Uitdovend traject

Studenten die het oude curriculum enkel nog Reflecterend en Onderzoekend Handelen (ROH), de Begeleide en Zelfstandige Oefenstage (BZOS) en de Verbredende Oefenstage (VOS) dienden af te werken, komen sowieso in een uitdovend traject terecht. 

Deze studenten dienen zich te herinschrijven voor de Lerarenopleiding en kunnen zich vervolgens registreren in de SelfService voor ROH, BZOS en VOS. Begeleiding voor deze opleidingsonderdelen blijft voorzien.

Ook studenten die daar bovenop of uitsluitend nog Pedagogische vraagstukken, de vakdidactiek én de vakdidactische keuze dienen af te leggen, komen terecht in het uitdovend traject. Je dient je nog steeds in de SelfService te registreren voor deze vakken, maar in realiteit volg je de vakinhouden binnen het nieuwe curriculum.

Indien je uitsluitend deze studiedelen of een combinatie ervan nog dient af te leggen, ziet het uitdovende traject er, samenvattend, als volgt uit:

Overstap naar het nieuwe curriculum

Studenten die voorgaande jaren nog maar een beperkt deel van de lerarenopleiding afrondden, zullen overstappen naar het nieuwe curriculum. Om te vermijden dat je door deze overstap een verhoging van de studielast ondervindt, werden een reeks overgangsmaatregelen of (deel)vrijstellingen vastgelegd.

Onderstaande is een overzicht van de mogelijks afgelegde opleidingsonderdelen en de (deel)vrijstellingen die ervoor bekomt in het nieuwe curriculum. 

Volledige vrijstellingen

Deelvrijstellingen

Deze studenten dienen zich te herinschrijven voor de Lerarenopleiding en dienen, eens heringeschreven, dit te melden aan idlo@vub.ac.be. Om te registreren voor de nieuwe modules, moeten we je immers eerst handmatig omboeken naar het nieuwe curriculum.

Hybride traject

Indien je reeds Onderwijstechnologie (3ECTS), Communicatievaardigheden (6ECTS) en pedagogische vraagstukken (3ECTS), kom je in een hybride traject terecht waarin je opleidingsonderdelen van het oude én het nieuwe curriculum opneemt. Je programma ziet er dan als volgt uit (nog af te leggen opleidingsonderdelen uit het oude traject in cursief):

Deliberatie


Vragen over buispunten? Afronding van examencijfers? Geslaagd met voldoening, onderscheiding, grote of grootste onderscheiding?

Meer info

Studievoortgang


Indien je niet voldoende studievoortgang boekt, kan de examencommissie bindende voorwaarden opleggen voor je herinschrijving in dezelfde opleiding of je herinschrijving niet toelaten.

Meer info

Voor informatie, advies, begeleiding en training

Studiebegeleiding

Examens

Hieronder vind je de examenroosters terug en wat je moet doen als je niet kan deelnemen aan een examen.

Examenrooster

Bekendmaking examenroosters

 • eerste zittijd (januari + juni): ten minste 14 weken voor de start van de examens
 • tweede zittijd (augustus): ten minste 4 weken voor de start van de examens

De examenperiodes vind je terug in de academische kalender.

Registratie mondelinge examens

Voor sommige examens reserveer je een tijdslot via PointCarré.

Overmacht of ziekte

Indien je door overmacht (ziekte, ongeluk, familiale redenen, ...) niet kan deelnemen aan je examen(s), kan je een verplaatsing van je examen(s) aanvragen via dit formulier.

Overlapping examens

Als je meerdere examens op hetzelfde ogenblik hebt, leg je het examen dat het eerst voorkomt in het modeltraject of het examen dat verplicht is, af. Voor het andere examen kan je een nieuw examenmoment aanvragen binnen dezelfde examenperiode via dit formulier.

Examencommissie

De examencommissie komt samen voor deliberatie op:

 • 9 februari 2018
 • 6 juli 2018
 • 14 september 2018

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

Leraren in opleiding

Werk je al als leraar maar beschik je nog niet over een pedagogisch bekwaamheidsbewijs? Je kan de lerarenopleiding in een apart traject volgen: het Leraar-In-Opleiding (LIO) traject. 

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een LIO-traject van de lerarenopleiding indien:

 • je werkt in een school in het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs of in het volwassenenonderwijs;
 • jouw school bereid is je te begeleiden als LIO en hiervoor een LIO-baanovereenkomst wil afsluiten met de Vrije Universiteit Brussel;
 • je minimum 500 lesuren geeft binnen je opdracht, waarvan 120 lesuren in vakken waarvoor je het vereiste diploma hebt.

Minder dan 500 lesuren binnen je onderwijsopdracht?

Heb je een lesopdracht van minder dan 500 uren maar meen je alsnog in aanmerking te komen voor een LIO-traject? Neem dan contact op met je LIO-loopbaanbegeleider, prof. dr. Els Consuegra en vraag een toelating aan tot het LIO-traject volgens de geijkte procedure (zie onder). 

De LIO-student wiens onderwijsopdracht minder dan 500 lesuren bedraagt maar alsnog toestemming krijgt om in te stappen in het LIO-traject, zal de ontbrekende uren aanvullen met aangepaste en bijkomende opdrachten. Je indivueel traject zal door de titularis van het opleidingsonderdeel 'Onderwijspraktijk voor de LIO' uitgewerkt worden in samenspraak met je LIO-loopbaanbegeleider.

Tijdens je aanmelding kan je niet inschrijven voor een LIO-traject. Het secretariaat zet je inschrijving handmatig om in een LIO-traject.

Toelating voor een LIO-traject aanvragen

 1. Meld je online aan voor één van de vijf SLO's die volgt op je masterdiploma. Bekijk hiervoor even de toelatingsvoorwaarden.
 2. Vraag toelating tot het LIO-traject aan via dit formulier bij prof. dr. Els Consuegra, de LIO-loopbaanbegeleider.

Bekijk de spreidingstrajecten om je LIO-traject te spreiden over meerdere academiejaren

Programma-implicaties voor de LIO

Als student in een LIO-baan volg je voor 30ECTS de opleidingsonderdelen 'Onderwijspraktijk voor de LIO: deel 1' en 'Onderwijspraktijk voor de LIO: deel 2'. Daarnaast bestaat je programma uit 4 theoretische modules. LIO-studenten worden dus vrijgesteld van 'Module 1: Urban Education' en 'Module 6: Brede School'.

Het LIO-traject bestaat bijgevolg uit volgende opleidingsonderdelen:

 • Onderwijspraktijk voor de LIO: deel 1 (15ECTS);
 • Module 2: Leren van individuele leerllingen voor de LIO (6ECTS);
 • Module 3: Krachtige leeromgeving voor de LIO (9ECTS);
 • Keuzeopleidingsonderdeel: 2e vakdidactiek (3ECTS);
 • Onderwijspraktijk voor de LIO: deel 2 (15ECTS);
 • Module 4: Diversiteit en grootstad voor de LIO (6ECTS);
 • Module 5: Positief en zorgend leerklimaat voor de LIO (6ECTS);

Evaluatie van LIO

Je evaluatie als LIO-student gebeurt op basis van drie pijlers:

 1. de assessment van je portfolio (60%)
 2. de uitvoering van de 500 uren die je als LIO-student presteerde onder begeleiding van je schoolmentor (30%)
 3. je mondelinge verdediging (10%)

De globale assessment is dus het eindresultaat van de evaluatie van

 1. de directeur van de school
 2. de schoolmentor
 3. de titularis van de opleidingsonderdelen  ‘Onderwijspraktijk voor de LIO’
 4. de LIO-stagebegeleider onder de vorm van een assessment.

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

Solliciteren

Hieronder vind je informatie over solliciteren in het Gemeenschapsonderwijs en welke vakken je met je diploma's mag geven.

Welke vakken mag ik geven?

Het is je masteropleiding die bepaalt voor welk(e) vak(ken) je onderwijsbevoegdheid krijgt, niet welke Specifieke Lerarenopleiding je volgt. Voor welke vakken je lesbevoegdheid krijgt, wordt bepaald op basis van de zogenaamde bekwaamheidsbewijzen. Er zijn drie soorten bekwaamheidsbewijzen: ‘vereiste’, ‘voldoende geachte’ en ‘andere’ bekwaamheidsbewijzen.

 • Vereist bekwaamheidsbewijs (VE): als je beschikt over een ‘vereist bekwaamheidsbewijs’ (VE) voor een bepaald vak in een bepaalde graad en onderwijsvorm, ben je specifiek opgeleid om dat vak te onderwijzen. Je bent dan door je basisopleiding gespecialiseerd in het vak en je hebt een pedagogische opleiding gevolgd voor het secundair onderwijs.
 • Voldoende geacht bekwaamheidsbewijs: als je beschikt over een 'voldoende geacht bekwaamheidsbewijs' ben je mogelijk geschikt om een bepaald vak te onderwijzen. Het is de bevoegdheid van het schoolbestuur om te bepalen of je over de nodige vakkennis beschikt om aangesteld te kunnen worden. Het schoolbestuur kan dit in samenspraak met jou doen.

Wettelijk wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de houder van het vereiste en het voldoende geachte bekwaamheidsbewijs bij een aanwerving. Zo moet het schoolbestuur bij een aanstelling geen voorrang verlenen aan de houder van het vereiste bekwaamheidsbewijs. Er is ook geen verschil in bezoldiging en ook vaste benoeming is op termijn mogelijk.

Solliciteren in het Gemeenschapsonderwijs

De Lerarenopleiding organiseert in samenwerking met het VUB Career Center jaarlijks een workshop 'Solliciteren in het Gemeenschapsonderwijs'.

Contact

Openingsuren, bereikbaarheid en afsprakenkalenders van de begeleiders

Wil je op afspraak komen?


Boek ze zelf in!

Afsprakenkalender
Locatie
Gebouw M, gelijkvloers rechtervleugel, lokaal M0.30

Telefoon
02 629 36 54

e-mail
lerarenopleiding@vub.be
Dinsdag en donderdag
09:00 -12:00

Woensdag
09:00-12:00 & 13:00 - 16u00

Vrijdag
09:00-12:00 & 14:00 - 18u00

Interesse om te starten?


Vul het formulier in!

Kandidaat-studenten

Prof. dr. Nadine Engels

Departementsvoorzitter

[E] nadine.engels@vub.ac.be
[T] 02 629 36 24

Prof. dr. Els Consuegra

Ondervoorzitter

[E] els.consuegra@vub.ac.be
[T] 02 629 22 88

Mevr. Veerle Vandromme

Algemeen Coördinator

[E] veerle.vandromme@vub.ac.be
[T] 02 629 12 97

Dr. Eva Van Moer

Stage- en nascholingscoördinator

[E] eva.van.moer@vub.ac.be
[T] 02 629 20 63

Secretariaat

Secretariaatsmedewerker
Mevr. Lobke Van den Abeele
[E] lobke.van.den.abeele@vub.ac.be
[T] 02 629 36 54

Secretariaatsmedewerker
Mevr. Nicole Van Sebroeck
[E] nicole.van.sebroeck@vub.ac.be
[T] 02 629 24 32