Portal for

Welkom

Vaarwel my.vub, hallo student.vub! Nieuwe interface, multitabs (hierboven) voor snelle navigatie naar de gewenste informatie. Hieronder vind je dan weer een snelle zoekfunctiemodus voor algemenere informatie, zoals roosters en administratie. En dit allemaal gratis. Voor jou. Genieten!

Deadlines, reglementen en formulieren

Belangrijk!

DEADLINE MASTERPROEF SOCIALE WETENSCHAPPEN (2e zittijd)


masterstudenten sociale wetenschappen: communicatiewetenschappen, politieke wetenschappen en sociologie Indienen op Pleinlaan 9, 4e verdieping (SCOM)

Maandag 6 AUG 2018, 12:00

DEADLINE MASTERPROEF SOLVAY BUSINESS SCHOOL (2e zittijd)


masterstudenten solvay business school: TEW, Handelsingenieur, Bedrijfskunde Indienen in B.2.11

Maandag 6 AUG 2018, 17:00
Klik hier voor een groter beeld

Formulieren 2017-2018

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

Studietraject

Als student kan je zelf je studietraject vormgeven. Voor hulp kan je terecht bij je studietrajectbegeleider die jou hierbij kan informeren, adviseren en begeleiden.

Belangrijk bij het samenstellen van je studietraject zijn onder andere de pre- en corequisites, eventuele spreidingsvoorstellen en de programmaoverzichten. Daarnaast vind je hieronder voor sommige opleidingen ook een infosessie en/of brochure.

Individueel studietraject

Een individueel studietraject is een traject dat afwijkt van het standaard modeltraject. Je wenst bijvoorbeeld minder opleidingsonderdelen op te nemen of je wil een studietraject waarin je opleidingsonderdelen uit verschillende bachelorjaren combineert. Een individueel studietraject kan enkel binnen eenzelfde loopbaan (bachelor, schakel, voorbereiding, master) en wordt beperkt tot maximaal 66 studiepunten.

Facultaire regel m.b.t. het individuele studietraject

Studenten die niet slagen voor minstens 30 ECTS-credits binnen het eerste bachelortraject komen niet (of zeer beperkt) in aanmerking voor een individueel studietraject. Deze studenten kunnen hun eerste bachelortraject niet (of nauwelijks) verder aanvullen met opleidingsonderdelen uit het tweede en/of derde bachelortraject. Zij worden beperkt tot het opnemen van inleidende opleidingsonderdelen uit het eerste jaar modeltraject van de bachelor.

Studenten die hun traject wel mogen aanvullen, dienen rekening te houden met de gestelde inschrijvingsvereisten (zie hierboven). Enkel wanneer je kan afstuderen (behalen van bachelor- of masterdiploma) kunnen deze voorwaarden overruled worden. Neem in dit geval contact op met je studietrajectbegeleider.

Gecombineerd traject

Een gecombineerde inschrijving is een inschrijving tussen alle nog af te leggen opleidingsonderdelen uit een basisopleiding (bachelor / schakel- of voorbereidingsprogramma) en een aantal of alle opleidingsonderdelen uit de vervolgopleiding (master).

Wie kan het aanvragen en hoe?

Enkel studenten die kunnen afstuderen in hun basisopleiding (bachelor / schakel- of voorbereidingsprogramma) komen in aanmerking voor een gecombineerde inschrijving, met uitzondering van studenten die ingaan op een spreidingsvoorstel besproken met de studietrajectbegeleider. Dit betekent in praktijk dat je binnen je basisopleiding nog slechts een beperkt aantal ECTS-credits hoeft af te leggen.

Gecombineerde inschrijvingen binnen eenzelfde opleiding worden conform artikel 39 van het OER 17-18 beperkt tot maximaal 66 ECTS-credits. Het maximum aantal ECTS-credits geldt voor de totale inschrijving (basis- + vervolgopleiding).

Facultaire uitzonderingen / richtlijnen:

Basisopleiding minder dan 20 ECTS-credits

 • Een traject van 72 ECTS-credits wordt aanvaard wanneer een student kan afstuderen (opleiding kan beëindigen).
 • Een traject tussen 73 en 80 ECTS-credits wordt steeds voorgelegd aan en besproken met de decaan. De eerder behaalde resultaten van de student zullen hierin bepalend zijn.
 • Inschrijvingsvereisten worden overruled wanneer een student kan afstuderen.

Basisopleiding 20 of meer ECTS-credits

 • Indien nooit eerder bindende voorwaarden werden opgelegd in dezelfde opleiding en indien er geen opleidingsonderdelen uit het eerste of tweede bachelortraject dienen te worden afgelegd wordt een gecombineerde inschrijving toegestaan tot maximaal 66 ECTS-credits.
 • Indien eerder bindende voorwaarden werden opgelegd in dezelfde opleiding of indien er nog opleidingsonderdelen uit het tweede bachelortraject dienen te worden afgelegd, wordt een gecombineerde inschrijving toegestaan, na gesprek met de studietrajectbegeleider. De student neemt zelf contact op met de studietrajectbegeleider.
 • Inschrijvingsvereisten worden niet overruled.

Voorbereidingsprogramma + master Bedrijfskunde | Management

 • Gecombineerde inschrijving voorbereidingsprogramma en master wordt toegestaan, ook het maximaal traject binnen de opleiding bedrijfskunde van 84 ECTS-credits (24 + 60 ).

Uitzondering aanvragen

Je kan een uitzondering aanvragen door een e-mail te sturen naar stbfaces@vub.ac.be met als onderwerp ‘uitzondering + naam + rolnummer’. De studietrajectbegeleider bespreekt jouw aanvraag met de decaan die de eindbeslissing neemt.

Waarvoor kan je een uitzondering aanvragen?

 • Overrulen van pre- en corequisites
 • Overschrijden van het maximum aantal ects-credits (meer dan 66 ECTS opnemen)
 • Inschrijven voor de opleiding na deadline van 8/10
 • Registreren voor vakken na deadline van 15/10
 • Combineren van de basisopleiding met (een deel van) de masteropleiding

Eens een beslissing is genomen, word je per e-mail op de hoogte gebracht.

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

Vrijstellingen

Op basis van eerder behaalde credits kan je vrijstellingen aanvragen.

Je kan één dossier, per opleiding, per academiejaar indienen

Op basis van eerder behaalde credits kan je een vrijstelling aanvragen voor één of meerdere vakken. Hiervoor dien je persoonlijk een aanvraagdossier in op het faculteitssecretariaat ES. Samen met jou wordt het dossier doorgenomen en krijgt je een ontvangstbewijs na afgifte.

Het indienen van je aanvraag gebeurt via één van onderstaande formulieren. Enkel een volledig aanvraagdossier dat tijdig is ingediend, wordt behandeld. Het dossier bevat drie aparte hoofdstukken die je duidelijk aangeeft met een nieuwe tab:

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

Examens

Hieronder vind je de examenroosters terug + wat je moet doen in geval van overmacht.

Examenresultaten

De ES-examenresultaten worden doorgeboekt op maandag 2 juli 2018 en zullen zichtbaar worden in je SelfService Studenten. De resultaten van niet-ES-vakken kunnen op een ander tijdstip bekend gemaakt worden, dus geen paniek wanneer je niet meteen al jouw resultaten ziet.

De resultaten zijn pas officieel na de deliberatie, die plaatsvindt op donderdag 5 juli 2018. Je officiële puntenblad kan je downloaden vanaf donderdagavond 5 juli 2018, eveneens in SelfService Studenten. Hoe je dit doet, vind je op deze pagina.

 

Examenroosters

In overeenstemming met het facultair onderwijs- en examenreglement zijn de examenroosters opgesteld volgens de modeltrajecten.

Voor een aantal mondelinge examens moet je jezelf registreren via PointCarré. Op de examenrooster staat aangegeven voor welke examens dit het geval is.
Hoe je dit doet, lees na in deze pdf.

Belangrijk voor masterstudenten bedrijfskunde

De examenperiode van het tweede semester voor masterstudenten bedrijfskunde gaat door in de 2 weken na de Paasvakantie (i.e. weken 31 en 32 van het academiejaar). Dit betekent dat examens ingepland kunnen worden van maandag 16 april tot en met zaterdag 28 april 2018.

De resultaten van deze examenperiode worden gepubliceerd in student selfservice vanaf vrijdag 18 mei 2018.

Examenrooster 2de zittijd 2017-2018

Via onderstaande link kan je de voorlopige examenroosters voor de 2de zittijd raaplegen.

Examenroosters - 2de zittijd

Wat doen bij overmacht of ziekte?

 1. Vul eerst het overmachtsformulier in.
 2. Bezorg het ingevulde formulier via mail ten laatste op de examendag zelf (!) aan de examinator met daarbij faces@vub.be in CC
 3. Bezorg een geldig bewijs van overmacht (ziektenbriefje, overlijdensbericht,...) ten laatste 3 kalenderdagen na de examendatum (!) aan het faculteitssecretariaat via mail of door het binnen te brengen op het faculteitssecretariaat zelf

Lees voor de volledigheid de artikels 111 + 112 uit het Onderwijs- en Examenreglement

Opgelet Overmacht is niet geldig bij overlap van examens. Als er in je examenrooster 2 examens op hetzelfde moment vallen, dien je voorrang te geven aan het examen dat het eerst voorkomt in het modeltraject (het laagste jaar van de opleiding) of het examen dat deel uitmaakt van een verplicht opleidingsonderdeel (t.o.v. een keuzevak).

 

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

De laatste horde

De  masterproef is dikwijls de laatste horde voor het behalen je diploma. Wees zeker dat je geregistreerd bent in je Selfservice studenten en Mathis.

DEADLINE MASTERPROEF SOCIALE WETENSCHAPPEN 2e ZITTIJD


Masterstudenten sociale wetenschappen: Communicatiewetenschappen, Politieke Wetenschappen en Sociologie Indienen PL9, 4e v (SCOM)

Maandag 6 AUG 2018, 12:00

DEADLINE MASTERPROEF SOLVAY BUSINESS SCHOOL 2e ZITTIJD


Masterstudenten Solvay Business School: TEW en Handelsingenieurs en Bedrijfskunde Indienen in B.2.11

Maandag 6 AUG 2018, 17:00
TIP Voor hulp en ondersteuning kan je ook terecht bij de Studiebegeleiding

Checklist

 1. Masterproef geregistreerd in je Selfservice studenten?
 2. Selectie + bevestiging onderwerp masterproef in Mathis
 3. Inleveren voor de deadline

Elke masterthesis-student zal tijdig worden geïnformeerd over Mathis en hoe ermee aan de slag te gaan. Voor meer informatie en met vragen kan je terecht bij de mastertproefcoördinator.

Plagiaat

Iedere student die een paper of masterproef indient verklaart zich akkoord met de plagiaatregels.

De decaan van de faculteit benadrukt dat bij alle gevallen van plagiaat een sanctie zal worden toegepast. Dit kan gaan tot uitsluiting van alle zittijden van het academiejaar.

De facultaire regels met betrekking tot de masterproef zijn opgenomen in het facultair Onderwijs en examenreglement.

Vertrouwensovereenkomst

Heb je voor je onderzoek nood aan een vertrouwensovereenkomst tussen een extern bedrijf, jezelf als student-onderzoeker en de VUB, gebruik dan dit document.

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

Faculteitssecretariaat

Geen idee bij wie je terecht kan met je vraag? Spring dan binnen op het secretariaat of stuur ons een e-mail.

Faculteitssecretariaat
Gebouw C, 2de verdieping, lokaal C2.03

Telefoon
02 629 25 08

E-mail
faces@vub.be
Openingsuren
Maandag tot vrijdag

Voormiddag
09:00-12:30

Namiddag
14:00-18:00

Vakgroepsecretariaten

Naast het faculteitssecretariaat zijn er ook 2 vakgroepsecretariaten

Je vindt ons in
Gebouw B, 2de verdieping, lokaal B.2.11

Telefoon
02 629 21 68

E-mail
faces@vub.be

Secretariaat


TEW, Handelsingenieur, Bedrijfskunde

Solvay Business School
Openingsuren
Doorlopend open

Maandag tot vrijdag
09:00 tot 16:00
Je vindt ons in
Pleinlaan 9, 4de verdieping, lokaal PL9.4.G51

Telefoon
02 614 86 00

E-mail
faces@vub.be

Secretariaat


Politieke Wetenschappen, Sociologie, Communicatiewetenschappen

Sociale Wetenschappen
Openingsuren
Doorlopend open

Maandag tot vrijdag
08:00 - 16:00

Wie-is-wie

Decaan, studentenvertegenwoordiger, ombudsman,...? Vind hieronder terug wie wat doet aan onze faculteit.